Engie bevestigt nog eens: "Met alle aspecten en hindernissen is uitstel kernuitstap vandaag niet meer mogelijk"

De twee jongste kerncentrales langer openhouden is vandaag niet meer mogelijk. Dat bevestigt CEO Thierry Saegeman van Engie Electrabel Belgium in "Terzake". Daarmee spreekt hij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tegen, die volhoudt dat dit wel kan door een wet aan te passen die dat mogelijk maakt. Onmogelijk, zegt Saegeman, want het gaat hier over veel meer dan één wet aanpassen.

Het politieke getouwtrek over het al dan niet langer openhouden van de twee jongste kerncentrales (Doel 4 en Tihange 3) houdt maar niet op. Omdat de kwestie de federale regering blijft verdelen had premier Alexander De Croo (Open VLD) Engie Electrabel nog eens aangeschreven om te horen of een uitgestelde kernuitstap toch niet mogelijk was. "Onmogelijk", antwoordde de elektriciteitsproducent in een brief. Maar dat betekent nog niet dat er nu een eind komt aan het politieke gehakketak.

Het gaat over veel meer dan één wet aanpassen

CEO Thierry Saegeman van Engie Electrabel Belgium

"Engie zegt dat er geen wettelijk kader is waardoor kernenergie kan worden verlengd", betoogt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in "Terzake". Hij houdt vol dat dat Doel 4 en Tihange 3 nog altijd langer kunnen open blijven door gewoon de wet aan te passen, en daardoor kan de termijn volgens hem worden samengedrukt. Als er geen technische of technologische obstakels zijn, staat volgens Bouchez niks een verlenging van de twee kerncentrales in de weg.

"Kerncentrales zijn de meest complexe installaties in dit land", reageert Saegeman in "Terzake". "Het gaat over veel meer dan één wet aanpassen. Er is de wet op de kernuitstap, maar er is ook de internationale milieuwetgeving die de Belgische staat in deze situatie verplicht om een milieueffectenrapportering uit te voeren en een publieke consultatie te organiseren in een straal van 1.000 kilometer rond de centrale."

Met andere woorden: "Met alle aspecten die we hebben genoemd en alle hindernissen die moeten worden genomen achten we het vandaag niet meer mogelijk om de jongste kerncentrales te verlengen."

Engie Electrabel houdt vol dat een uitstel van de kernuitstap vandaag niet meer mogelijk is.

Videospeler inladen...

"We hebben dat meerdere malen en sinds lang gezegd en herhaald tot in het federaal parlement toe", aldus Saegeman. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de politiek nog geen beslissing zou nemen, heeft Engie Electrabel zich geconcentreerd op een andere belangrijke taak: de ontmanteling van ten minste vijf oudere kernreactoren.

Engie kan hier niet worden beschouwd als een neutrale speler

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt zijn nucleaire strijdbijl nog niet te begraven. "Engie kan hier niet worden beschouwd als een neutrale speler", liet hij optekenen. "De wereldwijde strategie van Engie is uit kernenergie stappen. Bovendien zijn ze in een land waar ze van de regering miljoenen euro krijgen om hun transitie (naar gas, red.) te maken. U moet dus niet verwachten dat zij zich zullen inzetten voor kernenergie."

Bouchez zegt nog altijd te hopen dat hij genoeg coalitiegenoten kan overtuigen van zijn standpunt. "Ik blijf proberen om te overtuigen", zegt hij. En wat als het niet lukt? "Ik loop niet vooruit op de zaken." 

Georges-Louis Bouchez blijft hameren op uitstel voor de kernuitstap.

Videospeler inladen...

Meest gelezen