Gouverneur van Limburg pleit voor een langetermijnaanpak van de pandemie en roept bevolking tot vertrouwen

In zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad heeft gouverneur Jos Lantmeeters de Limburgers opgeroepen om vertrouwen te hebben in de toekomst. Tegelijk vraagt hij de politiek om werk te maken van een degelijk draaiboek voor na de coronacrisis waarbij alle aspecten van de samenleving worden bekeken.

Door corona verlopen de provincieraden digitaal en dus hield de gouverneur ook zijn jaarlijkse rede voor een lege provincieraadszaal. Jos Lantmeeters blikte terug op de zware impact die de crisis ook dit jaar weer heeft gehad: op het zorgssysteem, op verschillende sectoren en beroepsgroepen, op het verenigingsleven, de scholen, ... Tegelijk ziet hij ook een uitdijende sociale kloof, toenemende armoede en vereenzaming, angst en mentale inzinking bij sommigen. Maar ook had de gouverneur het over de grote bereidheid om de maatregelen telkens weer te implementeren en de instellingen, organisaties en ondernemingen in allerlei sectoren die creatief omgaan met nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. De gouverneur ziet ook veerkracht in de steden en gemeenten, bij burgemeesters, ambtenaren en veiligheidsdiensten. 

Met de hulp van Einstein

De gouverneur pleit voor een beleid op de lange termijn voor de aanpak van een pandemie, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar in samenhang met alle belangrijke maatschappelijke kwesties. Tegelijk staat de overheid voor lastige afwegingen tussen de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en het bewaken van individuele vrijheden en democratische principes en procedures anderzijds."Na deze coronacrisis hebben we niet alleen een werkbaar vaccin nodig maar ook opnieuw vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de samenleving en in elkaar." Hij wees ook nog op de omslag die we moeten maken op het vlak van klimaat, energie, landbouw, mobiliteit en ruimtegebruik. "Limburg heeft daarbij een aantal specifieke troeven zoals bijvoorbeeld zijn centrale ligging in de Euregio. Daardoor maakt het nog altijd kans op de realisatie van de Einsteintelescoop die een enorme impuls zou betekenen, niet alleen wetenschappelijk maar ook economisch."

Meest gelezen