Bart Tommelein en Lydia Peeters persoonlijk gedagvaard in zaak rond terugdraaiende tellers 

Voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en huidig minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zijn persoonlijk gedagvaard in de zaak van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller. Een gedupeerde eist dat Tommelein en Peeters het verlies dat hij of zij heeft geleden zelf uit hun eigen middelen vergoeden. 

Begin dit jaar trok het Grondwettelijk Hof een streep door de regeling waarbij Vlamingen met zonnepanelen minstens 15 jaar kunnen genieten van het systeem van de zogenaamde terugdraaiende teller. Dat stuitte op heel wat kritiek van gedupeerden. 

Persoonlijke dagvaarding

Eerder werd er al een gerechtelijke procedure gestart tegen de Vlaamse overheid. Maar nu gaat een van een groep van 15.000 gedupeerden nog een stap verder. In die procedure willen ze nu ook verhaal halen bij voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en huidig minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD), vroeger bevoegd voor Energie. 

“Ik kan u bevestigen dat meneer Bart Tommelein en mevrouw Lydia Peeters persoonlijk gedagvaard zijn om tussen te komen in de procedure die gestart is tegen het Vlaams Gewest met betrekking tot de zonnepanelen-affaire”, dat vertelt Stijn Verbist, advocaat van de gedupeerde (zie video hieronder)

Videospeler inladen...

Promotie in de pers

De minister en (ex) minister worden persoonlijk gedagvaard omdat zij de terugdraaiende teller hebben gepromoot in de pers. Het gaat dan om uitspraken over het rendement van zonnepanelen. 

Volgens onze informatie argumenteert de advocaat van de Vlaamse regering dat de regering als zodanig niet gebonden is door die uitspraken van de ministers.  

"Tommelein en Peeters worden gedagvaard naar aanleiding van een standpunt dat het Vlaams Gewest heeft ingenomen. Wat dat standpunt is, kan u vragen aan het Vlaams Gewest", vertelt meester Verbist. 

“Er was al een gerechtelijke procedure gestart tegen de Vlaamse overheid. En in het kader van die procedure worden nu meneer Tommelein en mevrouw Peeters persoonlijk betrokken. Zij worden verplicht om tussen te komen in de lopende gerechtelijke procedure", legt de advocaat van de gedupeerde uit. 

Ministeriële onschendbaarheid?

Ministers genieten een ministeriële onschendbaarheid. Daarom kan je hen niet vervolgen voor uitspraken die ze doen, waar dan ook. Dus ook in de media.

Maar gaat het hier wel degelijk over de uitspraken die ze gedaan hebben? Of -en dat is iets anders- ligt de schade niet zozeer in wat er is gezegd, maar in het feit dat beloftes niet zijn nagekomen. Dan spreken we over schending van legitieme verwachting.

“Als het gaat om ministers van het Vlaams Gewest zegt de grondwet dat je een specifieke wet moet aannemen met een bijzondere meerderheid om hen burgerlijk aansprakelijk te kunnen stellen”, legt professor Patricia Popelier, professor grondwettelijk recht aan de universiteit Antwerpen uit. “Maar dat is nooit gebeurd. En daardoor is er dus geen mogelijkheid naar Belgisch recht om die ministers persoonlijk voor de rechtbank te dagen”, aldus Popelier.

Het is de federale wetgever die eigenlijk verplicht is om die specifieke wet uit te werken. De grondwet draagt dat op. Maar voor deze zaak is dat niet zo’n probleem. Tommelein en Peeters handelden immers als minister, en dus in naam van het Vlaamse Gewest zelf. Als de rechter zou bevestigen dat legitieme verwachtingen geschonden zijn, dan is het Vlaamse Gewest daarvoor aansprakelijk. Het enige verschil is dat dan de gemeenschap voor de schade opdraait, en niet de ministers zelf.

Wanneer volgt de uitspraak?

Het gaat hier over een principe-zaak die is aangespannen door een persoon die zich gedupeerd voelt door het wegvallen van het rendement van de terugdraaiende teller. Maar, het hele proces wordt gevolgd door vele duizenden slachtoffers, die ook een rechtszaak willen aanspannen.  

De zaak is aangespannen bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. In het najaar van volgend jaar wordt de uitspraak verwacht. 

In een reactie laat Lydia Peeters het volgende weten: "Ik ben gedagvaard om tussen te komen in een bestaande procedure maar geef daar verder geen commentaar op. Mijn argumenten hou ik voor in de rechtbank". Tommelein kon vandaag niet reageren. 

Energie-expert Luc Pauwels: "Dit is een testcase"

Videospeler inladen...

Meest gelezen