Peter Malaise

Utexbel Ronse sluit een afdeling door onderzoek vervuiling:"Zoeken oplossing voor werknemers"

In Ronse loopt een onderzoek naar milieuvervuiling door het bedrijf Utexbel. Het bedrijf mag er geen afvalwater meer lozen in de Molenbeek en sluit daarom een afdeling. Vlaanderen heeft op vraag van enkele omwonenden waterstalen genomen, die nu verder worden onderzocht. 

Het waren enkele buurtbewoners die de kat de bel aanbonden. De omgevingsinspectie is het afvalwater komen testen en  heeft ook stalen genomen. Tot er meer duidelijkeid is, mag het bedrijf tijdelijk geen afvalwater meer lozen in de Molenbeek.  Het bedrijf besliste daarop dat ze de draadververij sluit, 70 mensen zitten tijdelijk zonder werk. 

Gespecialiseerd labo onderzoekt stalen

“Maandagnamiddag is een controle uitgevoerd bij Utexbel. Er werden stalen genomen aan de buis die naar de beek gaat. De monsters zullen geanalyseerd worden door een erkend laboratorium", zegt Brigitte Borgmans van de Vlaamse omgevingsinspectie.  Het onderzoek komt op vraag van enkele buurtbewoners en oppositiepartij Groen. 

We zoeken een oplossing voor 70 werknemers die nu zonder job vallen
Wim DeKeyser, Utexbel

“Alles wat nu gebeurt, gebeurt in overleg met alle bevoegde diensten”, reageert Wim DeKeyser, directeur en bestuurder van Utexbel. “We zijn bezig met de voorbereiding van het stilleggen van de draadververij. Je begrijpt dat een fabriek stilleggen meer inhoudt dan zomaar een schakelaar omdraaien. We bereiden de stop voor, en ook de heropstart later. We zijn verplicht het slib te ruimen in het bezinkingsbekken en dat is wat nu voorbereid wordt. Het droge slib wordt dan afgevoerd. Alle diensten zijn op de hoogte, de stad, de Vlaamse Milieu Maatschappij. De bedoeling is om later te kunnen heropstarten.”

Utexbel is opgericht in 1929 in Ronse. Het bedrijf maakt ondermeer industriële beschermende werkkledingstoffen , vrijetijdskleding en technisch textiel.

Meest gelezen