onlinehulp-vlaanderen

68.000 handtekeningen tegen seksueel geweld

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International en de Franstalige VZW SOS Viol hebben bijna 68.000 handtekeningen verzameld voor een petitie tegen seksueel geweld. Die bezorgen ze vandaag tijdens een actie aan de bevoegde staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo). Amnesty wil dat er concreet werk gemaakt wordt van de voornemens die de staatssecretaris in een actieplan heeft geformuleerd en dat er ook de nodige budgetten voor uitgetrokken worden.

Vrijdag 10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Seksueel geweld is in strijd met die mensenrechten en daarom wil Amnesty International het probleem vandaag extra onder de aandacht brengen met een actie aan het kabinet van staatssecetaris Sarah Schlitz, bevoegd voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen. Er staat een groot scherm met de kernboodschappen van de campagne tegen seksueel geweld en er kleven stickers op de trappen naar de Financietoren met daarop de woorden "step up against sexual violence".

Na de woorden ook de daden

Twee op de drie Belgen komt ooit in aanraking met een vorm van seksueel geweld. Bij vrouwen is dat volgens recente cijfers zelfs iets meer dan vier op de vijf. "Dat cijfer moet absoluut omlaag en de slachtoffers die er toch nog vallen, moeten beter opgevangen worden", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Tijdens de eerste coronaperiode in 2020 noteerden we in ons land een stijging met 49% van het aantal gerapporteerde gevallen van gendergerelateerd en huiselijk geweld ten opzichte van 2019. De bevoegde staatssecreatoris Sarah Schlitz heeft intussen een nieuw actieplan uitgewerkt. Amnesty International is tevreden met dat plan, maar vraagt nu ook dringend actie. Dat wil zeggen concrete initiatieven en de nodige budgetten om de voornemens te realiseren. 

Zorgcentra voor seksueel geweld

"Zo moeten de Zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld uitgebreid en gefincancieerd worden. Binnen justitie en politie moeten mensen degelijk opgeleid worden en zijn er daarvoor middelen nodig. Ook moet er meer aandacht gaan naar preventie." Het zijn enkele voorbeelden die Wies De Graeve geeft. Amnesty beklemtoont dat die daadkracht mee moet komen van de federale ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, maar ook van de gewesten en gemeenschappen.

Meest gelezen