Europese Commissie wil fietskoeriers en Uber-chauffeurs automatisch als werknemers beschouwen

De Europese Commissie heeft plannen voorgesteld om klaarheid te scheppen over het statuut van platformwerkers, zoals fietskoeriers van Deliveroo of Takeaway.com en Uber-chauffeurs. Als een bedrijf aan minstens twee van vijf vooropgestelde criteria beantwoordt, wordt het automatisch als een werkgever beschouwd en wie ervoor werkt als een werknemer. 

In de hele Europese Unie zijn al meer dan 500 digitale platforms actief die op de een of andere manier mensen aan het werk zetten. Het gaat om internationale bedrijven, maar ook om kleinschaliger nationale spelers en lokale start-ups. In die economie zijn meer dan 28 miljoen mensen als “platformwerker” aan de slag, maar tegen 2025 zouden dat er naar verwachting al 43 miljoen zijn.

Het aantal rechtszaken over het statuut van deze platformwerkers is haast niet meer te tellen. Denk maar aan de recente uitspraak van het het Brusselse hof van beroep, waardoor chauffeurs niet langer konden werken met de Uber-app.

Wetgevingsproces

Om klaarheid te scheppen in de bepaling van dat statuut en om wie als werknemer ingeschreven is de juiste arbeids- en sociale rechten te geven, lanceert de Commissie daarom een nieuwe richtlijn. 

Die zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden besproken. Zodra de richtlijn is goedgekeurd, hebben de EU-lidstaten twee jaar tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Vijf criteria

Concreet stelt de Europese Commissie vijf criteria voor aan de hand waarvan het statuut van de medewerkers van een platform kan worden bepaald. Als dat platform aan minstens twee van die criteria beantwoordt, wordt het automatisch als een werkgever beschouwd en wie ervoor werkt als een werknemer.

De criteria zijn: 

  • bepalen van de verloning
  • elektronisch toezicht houden op het verrichte werk
  • medewerkers niet vrij hun uren of afwezigheden laten kiezen
  • regels opstellen voor omgang met klanten, 
  • en verbieden een klantenbestand op te bouwen of te werken voor een ander bedrijf.

In de praktijk zullen het de nationale overheden zijn die moeten toezien op de correcte classificatie van de platforms. Worden ze als werkgevers beschouwd, dan moeten hun medewerkers alle normale werknemersrechten genieten, gaande van een minimumloon en duidelijke werkuren, tot jaarlijkse vakanties en familiaal verlof. 

De platforms zullen wel de kans krijgen hun registratie als werkgever aan te vechten, maar zullen dan moeten kunnen bewijzen dat hun medewerkers zelfstandigen zijn.

Transparantie

De Europese Commissie wil de platforms ook dwingen om meer transparantie aan de dag te leggen over hun algoritmes, zodat hun medewerkers inzicht krijgen in de manier waarop hun taken toegewezen worden en hun verloning bepaald wordt. 

Zelfstandigen wil de Commissie helpen om via collectieve arbeidsovereenkomsten garanties af te dwingen over hun arbeidsomstandigheden.

Meest gelezen