Gemeenten regio Neteland pakken samen jeugdcriminaliteit aan om korter op de bal te spelen

De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar gaan samenwerken met elkaar en het parket om de veiligheid in hun regio te verhogen. Het gaat om een pilootproject om jeugdcriminaliteit aan te pakken, met geld van Vlaams minister Somers. Het is de bedoeling om in te zetten op preventie en gerechterlijke opvolging. "Enkel door alle partners samen te brengen en de zaken snel en goed op te volgen, kunnen we de overlast van jonge delinquenten in sommige wijken oplossen”, zegt de minister.

Het project heet toepasselijk S.A.M.E.N. De letters staan voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt, Nabij. Er wordt vooral gekeken naar jongeren tussen 16 en 25 jaar die in de criminaliteit zijn verzeild geraakt of die dreigen er in terecht te komen. Het gaat dan onder meer om drugs dealen, vandalisme, geluidsoverlast en vechtpartijen. Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) wil het geen kleine criminaliteit noemen. "Voor een buurt heeft dit vaak grote gevolgen. Ze maken een omgeving minder leefbaar en minder veilig. Vaak gaat het om jonge delinquenten die al eens in aanraking zijn gekomen met het gerecht en nadien terug in hun oude, slechte gewoontes vervallen", zegt hij.

Elke jongere krijgt een individuele aanpak

Het is de bedoeling om bepaalde risicofactoren in kaart te brengen en jongeren te begeleiden. Welzijnswerkers helpen jongeren met hun drugproblematiek. VDAB en maatschappelijke assistenten begeleiden de jongeren naar de juiste job of opleiding.  Straathoekwerkers en sporttrainers volgen de jongeren goed op en proberen hen mee op het rechte pad te houden. Elke jongere binnen het project krijgt een individuele aanpak. Als er toch criminele feiten worden gepleegd, komt het parket in actie. Dat moet ervoor zorgen dat de jongeren zo snel mogelijk een signaal krijgen met een gepaste sanctie. "We willen kort op de bal spelen. Zo beperken we het risico dat ze opnieuw in de fout gaan. Het is de bedoeling om straffeloosheid tegen te gaan en te verhinderen dat jongeren verder afglijden in crimineel gedrag", aldus minister Somers. Deze aanpak over de gemeentegrenzen heen start in de regio Neteland. Zo kan ook worden bekeken hoe een meer landelijk gebied de problemen samen probeert aan te pakken. Na een evaluatie kan het pilootproject worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen.

Meest gelezen