Legt trajectcontrole door een privébedrijf de nadruk op verkeersveiligheid of op zoveel mogelijk boetes incasseren?

Niet alle gemeenten zijn ervoor te vinden om de snelheidsovertredingen in trajectcontroles te laten vaststellen en verwerken door privébedrijven. De stad Bilzen gaat bijvoorbeeld met zo'n bedrijf in zee, terwijl Jo Brouns (CD&V), burgemeester van Kinrooi en Vlaams parlementslid, vindt dat de gemeentelijke autonomie niet uit handen mag gegeven worden.

Sinds 1 februari kunnen gemeenten zelf kleine snelheidsovertredingen bestraffen met een GAS-boete. Het privébedrijf TAAS - Trajectcontrole As A Service - heeft naar gemeenten het aanbod gedaan om dat voor hen te doen. In dat geval installeert het bedrijf de controle en krijgt het per vastgestelde overtreding een deel van de boete. Bilzen heeft alvast beslist met TAAS te werken. Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) "We zien de laatste twee jaar een toenemend aantal ongevallen met gewonden en zelfs doden. We krijgen ook vanuit de bevolking een roep naar trager verkeer, ook omwille van de geluidshinder. Op een 12-tal trajecten waar veel woningen staan, willen we nu trajectcontroles installeren omdat sporadische controles onvoldoende zijn. Het bedrijf hangt de camera's, zorgt voor de software en verstuurt de boetes. Als we dat moeten doen met eigen mensen duurt het veel langer en kost het meer geld. We sluiten een contract voor zes jaar."

Afblijven van gemeentelijke autonomie

Jo Brouns heeft daar een andere mening over. "Het is een goeie zaak dat de Vlaamse regering de steden en gemeenten de kans heeft gegeven om zelf die boetes voor kleinere snelheidsovertredingen op te leggen. Maar de vraag is of dat moet gedaan worden door een private partner. Je wordt dan inderdaad als lokaal bestuur 'ontzorgd' maar de beperking die zij jou binnen het contract opleggen, is dan dat je binnen die trajectcontrole geen andere snelheidsremmende maatregelen mag nemen. En dat is een uitholling van de lokale autonomie, het gaat om de verkeersveiligheid en niet om zoveel mogelijk boetes op leggen. Wij hebben bijvoorbeeld een traject van enkele honderden meters waar we verkeerskussens hebben geïnstalleerd, en die zou je dus eerst moeten opbreken alvorens de trajectcontrole kan geïnstalleerd worden. Je mag niet raken aan de gemeentelijke autonomie en kunt zulke zaken beter binnen de politiezone aanpakken."

Volgend jaar van start

Volgens burgemeester Sauwens van Bilzen is dat niet het geval. "Je mag alleen niet binnen een trajectcontrole verschillende maximale snelheden opleggen. Wij behouden voor de rest de volledige vrijheid. Vergeet ook niet dat een groot deel van de bestaande trajectcontroles op gewestwegen niet werkt, want daar is een hele keten mee gemoeid. In mei of juni volgend jaar zullen wij operationeel zijn."

Riemst en Hoeselt onderhandelen nog

Ook Riemst voert momenteel gesprekken met TaaS, maar het gemeentebestuur wil alleen private trajectcontroles toelaten als de gemeente zelf mag blijven beslissen over eventuele verkeersremmende maatregelen.  Het zou de bedoeling zijn om 10 gemeentewegen waar nu vaak te hard gereden wordt daarmee uit te rusten. Maar momenteel loopt er een onderzoek bij het Agentschap Binnenlands bestuur of een contract van die firma met de gemeente Bonheiden wel wettelijk is. De gemeente Hoeselt die ook in zee wil gaan met dat bedrijf voor tien tot twaalf wegen, wacht dat onderzoek intussen af

Meest gelezen