Foto: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Oude ijskelder wordt omgevormd tot vleermuizenverblijf

In Lennik wordt een ijskelder uit de negentiende eeuw gerestaureerd.  Bedoeling is dat na de restauratie de kelder een hotspot wordt voor vleermuizen. 

Het was de lokale afdeling van Natuurpunt die de ijskelder in 2009 herontdekte op een oud kasteeldomein. De ijskelder bevindt zich op het terrein van Levenslust, een vzw die onderwijs en ondersteuning voor jongeren met een handicap aanbiedt.  

"We gaan de ijskelder herinrichten en zo goed als mogelijk historisch proberen te herstellen", licht Timon Boumon van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de plannen toe. "Zo zijn de buitenste keermuren helemaal vergaan. Daarnaast gaan we de kelder ook inrichten zodat vleermuizen er kunnen overwinteren. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort, maar hun natuurlijke overwinteringsplaatsen verdwijnen.  Dan is zo'n ijskelder een welgekomen vervangplaats en zo is er een mooie win-win situatie tussen erfgoed en natuur."

Foto: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Via een 360° erfgoedsubsidie voor waardevol erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant én een bijdrage van Levenslust vzw, wordt het nodige geld bijeengebracht om de ijskelder de renoveren. "Monumentenwacht Vlaams-Brabant heeft eerst een grondig onderzoek gedaan naar de toestand van de ijskelder, en met deze aanbevelingen gaat het Regionaal Landschap de herstelling op zich nemen", legt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed uit. "De herbestemming tot verblijfplaats voor vleermuizen blaast dit ‘kleine’ erfgoed nieuw leven in en op deze manier blijft het in de toekomst gevrijwaard."

“Levenslust vzw werkt hier graag aan mee”, vertelt Jill De Cock van Levenslust vzw. "Een gezonde en natuurrijke omgeving is voor onze bewoners belangrijk. Bij het beheer van de omliggende campus van Levenslust vzw wordt in de toekomst ook rekening gehouden met mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Er wordt namelijk werk gemaakt van een beheersplan voor de site. Ook de buurt zal na restauratie de ijskelder kunnen bezoeken. Dit zal gebeuren op vaste  momenten, buiten het winterslaapseizoen van de vleermuizen uiteraard", voegt Jill De Cock nog toe.

Meest gelezen