Nicolas Maeterlinck

Uber opnieuw toegelaten in Brussel

De Brusselse regering heeft donderdag een tijdelijke oplossing goedgekeurd waardoor de VVC-chauffeurs (voornamelijk de Uber-chauffeurs) hun taxidiensten onder strikt gedefinieerde voorwaarden kunnen hervatten. De regeling zal lopen tot de ordonnantie over de hervorming van de taxisector van kracht wordt.

De tijdelijke oplossing maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de sector van het verhuur van voertuigen met chauffeur (VVC), die door een beslissing van het Brussels hof van beroep geen toegang meer hadden tot het UberX-platform, hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader. 

20 uur per week

Zo moeten de chauffeurs bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen. Dit moet een oplossing bieden voor de chauffeurs die voornamelijk hiervan afhangen voor hun inkomen. Ze mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. Ook mogen de chauffeurs de voorbehouden rijstroken (voor bus en taxi) niet gebruiken.

De platformen kunnen een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten.

Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken."Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over", stelt minister-president Rudi Vervoort (PS), die erop wijst dat het opleidingsbesluit dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van chauffeur gelijkschakelt, volgende maand van kracht wordt.

Meest gelezen