Stad Gent

Nieuw mobiliteitsplan voor dorp van Zwijnaarde is klaar: "Minder auto's, maar nog steeds bereikbaar"

Gent heeft een wijkmobiliteitsplan klaar voor Zwijnaarde. Er komen in het centrum verschillende eenrichtingsstraten en ingrepen om het veiliger te maken voor fietsers. "We brengen leefkwaliteit, verbeteren de veiligheid en garanderen de bereikbaarheid van de wijk", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

De stad Gent is haar zuidelijke rand onder handen aan het nemen. Eerder maakte de stad al bekend dat ze nieuwe tramlijnen zal aanleggen naar de industrieterreinen in Merelbeke, Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem om pendelaars te proberen overtuigen om voor het openbaar vervoer te kiezen en niet voor de wagen. Nu is ook een plan klaar voor het centrum van Zwijnaarde. 

"De wijken waar mensen wonen, moeten leefbaar blijven", motiveert schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Er mogen dus niet te veel auto's in het centrum zijn, maar het moet wel bereikbaar blijven. Je moet daar het juiste evenwicht in vinden, en dat maken we waar met dit plan."

Wat verandert er?

"We installeren een aantal verkeersfilters die ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer een route moet nemen die minder belastend is", begint Watteeuw. "We wijzigen een aantal rijrichtingen, zodat die circulatie goed komt."

In totaal veranderen er een 10-tal zaken in Zwijnaarde. "In de Hutsepotstraat komt er bijvoorbeeld een verkeersfilter om gemotoriseerd verkeer tegen te houden, en in de Rijvisschestraat gaan we de richting veranderen, zodanig dat de druk op de straat vermindert", illustreert de schepen.

Op de website van de stad Gent vind je nog meer uitleg over de veranderingen. 

Inspraak van buurtbewoners

Het wijkmobiliteitsplan kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject dat al loopt sinds eind 2019. Wijkbewoners en betrokkenen gaven verschillende keren hun ideeën en opmerkingen, onder meer op een wijkparticipatieplatform en tijdens doelgroepgesprekken en wijkmarkten. 

Als het plan wordt goedgekeurd op de gemeenteraad in februari 2022, zal het worden uitgerold in het voorjaar van 2023. Wijkbewoners zullen vooraf nog op de hoogte worden gebracht via een brochure en informatiemoment.

Meest gelezen