ROBIN UTRECHT

Gedaan met verwarring over coronatesten: voortaan is er een website die je vertelt wat je moet doen 

Zie je soms door de bomen het coronabos niet meer? Daar is nu een oplossing voor gevonden: mijncoronatest.be. Op deze website, gelanceerd door Domus Medica, zijn diverse tools beschikbaar waarmee patiënten zonder tussenkomst van hun huisarts een testcode kunnen aanvragen en hun testresultaat kunnen raadplegen. 

Domus Medica is een onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel. Ze ondersteunt huisartsen en huisartsenkringen met kwalitatieve vorming, wetenschappelijke richtlijnen, advies en begeleiding. Voor meer informatie: www.domusmedica.be, info@domusmedica.be of 03 425 76 76.

De huisartsenvereniging stelt vast dat patiënten nog regelmatig naar hun huisarts bellen, omdat ze hun weg niet vinden in het kluwen van websites over COVID-19. Door de website www.mijncoronatest.be te lanceren willen ze deze verwarring wegnemen. “Met deze website wensen we de tools, die vandaag beschikbaar zijn voor burgers om zelf testcodes aan te maken en testresultaten te raadplegen, beter bekend en toegankelijker te maken”, zegt Dr. Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. 

Met deze website wensen we alle tools beter bekend en toegankelijker te maken

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

Op de website kan je een vragenlijst invullen over welke symptomen je hebt, om daarna een testcode te ontvangen. Je kan ook een testcode voor een betalende test aanvragen, een afspraak maken in een testlocatie, je resultaten bekijken en hoogrisicocontacten doorgeven. 

“Huisartsen kunnen de link delen met hun patiënten en hen zo wegwijs maken met webpagina’s, zoals de Self Assessment Testing (SAT, een vragenlijst om te checken of je een test moet laten doen, red.) of MijnGezondheid.be. Verder bevat de website ook contactgegevens van belangrijke instanties waar burgers terechtkunnen met vragen over contactopvolging, coronacertificaten, vaccinatie of algemene vragen over COVID-19.”

Verlichting voor de huisartsen

De website is niet alleen bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de coronatesten, het zou ook de druk op de huisartsen moeten verlichten. De huisartsen trokken vorige maand al aan de alarmbel omdat de administratie voor het aanmaken van codes en beantwoorden van vragen van patiënten volgens hen veel te veel tijd opslorpt, waardoor ze zich niet op hun core business kunnen focussen: de zorg voor hun patiënten. 

De nieuwe teststrategie - waarbij je na een hoogrisicocontact voortaan één test moet doen op dag vijf - en de nieuwe coronamaatregelen helpen intussen ook de ergste druk op de huisartsenpraktijken en de wachtposten te doen afnemen. 

Huisartsen kunnen de link delen met hun patiënten en hen zo wegwijs maken

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

De huisartsenvereniging roept patiënten die hun consultatie of hun zorg over niet-coronagerelateerde klachten hebben uitgesteld daarom op om contact op te nemen met de huisarts. Het is belangrijk, zo benadrukken ze, dat ze niet met hun klachten blijven rondlopen en op tijd een arts raadplegen. 

Meest gelezen