Jonas Roosens

Escalatie rond schepenwissel Antwerpen: Open VLD neemt afstand van eigen schepen die alleen in coalitie stapte

Open VLD Antwerpen neemt afstand van de beslissing van Erica Caluwaerts om toe te treden tot het Antwerpse schepencollege en afstand te doen van de mandaten van het tweede schepenambt dat de partij was beloofd. "Niet mijn soort politiek", reageert Antwerps Open VLD-voorzitter Bavo De Mol. Hij wil dat de partijleden zich uitspreken. Caluwaerts zegt dat zij de afspraken die bij het begin van de legislatuur werden gemaakt, enkel opvolgt.

Volgens De Mol getuigt "deze eigengereide beslissing niet van respect naar onze leden". "Onze afdeling is altijd duidelijk geweest dat we de afspraken zoals in het bestuursakkoord opgelijst, twee schepenen vanaf januari 2022, wilden uitvoeren. Daarnaast hebben we ook steeds gecommuniceerd dat Willem-Frederik Schiltz schepen zou worden", aldus De Mol. "Met wat er nu gebeurt, denk ik dat ik geen andere optie heb dan een ledencongres samen te roepen."

"Je kan echt wel spreken van een politieke kermis, hier in Antwerpen", legt Ann De Bie uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Door deze actie heeft mevrouw Caluwaerts toegelaten dat een vertrouwensbreuk tussen onze partij en de coalitiepartners een interne vertrouwensbreuk is geworden

Antwerps partijvoorzitter Bavo De Mol (Open VLD)

"Er werd noch door de afdelingsvoorzitter van onze Antwerpse afdeling, noch door het informeel mandatarissenoverleg, noch door het bestuur, noch door onze leden een mandaat gegeven om het bestuursakkoord te schenden", zegt Bavo De Mol. Hij schuwt de grote woorden niet. "Integendeel, door deze actie heeft mevrouw Caluwaerts toegelaten dat een vertrouwensbreuk tussen onze partij en de coalitiepartners een interne vertrouwensbreuk is geworden. "Dat neem ik haar enorm kwalijk."

"Mevrouw Caluwaerts speelt soloslim. Als voorzitter kan ik niet toelaten dat mijn leden opzij worden geschoven en onze partij in zijn hemd wordt gezet."

Het is nu aan de leden van de Antwerpse afdeling om zich over dit voorstel uit te spreken

Nationaal hoofdkwartier Open VLD

Het nationaal hoofdkwartier van Open VLD sluit zich aan bij de mededeling van Bavo De Mol. "Als men wil afwijken van een bestuursakkoord, kan dat als dat nodig wordt geacht, maar dan is het logisch en democratisch dat de leden van de lokale afdeling zich over zo’n belangrijke zaak kunnen uitspreken", luidt het in een schriftelijke verklaring. 

"Open VLD is een partij die de ledendemocratie hoog in het vaandel draagt. Het is nu aan de leden van de Antwerpse afdeling om zich over dit voorstel uit te spreken."

Het lijkt erop dat de chaos bij de Antwerpse Open VLD nu compleet is. Door een partijcongres samen te roepen, koopt lokaal voorzitter De Mol wat tijd. Maar als de Antwerpse leden van Open VLD de partijleiding volgen, draait dat er mogelijk op uit dat Erica Caluwaerts uit de partij wordt gezet als ze schepen wil zijn.

Voor de Antwerpse coalitie zou dat weinig gevolgen hebben, want de N-VA van burgemeester De Wever en Vooruit beschikken over een - weliswaar krappe - meerderheid in de gemeenteraad. 

Caluwaerts reageert: "Ik speel niet soloslim"

Caluwaerts ontkent in een eerste reactie de aantijgingen die tegenover haar worden gemaakt. "Ik vind het vreemd dat het woord soloslim wordt gebruikt als ik de afgelopen week dag en nacht samen heb gezeten met de lokale mandatarissen", zegt ze. 

Volgens Caluwaerts was er bij het begin van de legislatuur een consensus en heeft zij die enkel opgevolgd. "Drie jaar geleden zijn wij als partij toegetreden tot een coalite met een sterk onderhandeld bestuursakkoord waar bijna integraal ons toenmalig partijprogramma in opgenomen was. Het is op dat ogenblik dat mijn voordrachtsaktes, met mijn naam, zijn goedgekeurd, getekend en bevestigd door de partij. Nu is het tijd voor die wissel."

De voordrachtsaktes met mijn naam zijn goedgekeurd, getekend en bevestigd. Het is tijd voor die wissel

Dat er maar één schepenambt voor Open VLD is, is geen probleem, aldus Caluwaerts. "Er is eigenlijk niets veranderd behalve dat de bevoegdheid van het bijzonder comité, wat geen beleidsbevoegdheid is, bij Tom Meeuws blijft. In ruil daarvoor heb ik onderhandeld dat er in onze bevoegdheden versterking moet komen en dat er bijkomende politieke afspraken moeten komen die mij een aantal opportuniteiten geven voor nieuwe projecten."

Caluwaerts is niet tegen het voorstel om het partijbestuur samen te roepen, maar ze blijft wel overtuigd dat ze op twintig december de eed kan afleggen en vanaf 1 januari schepen in Antwerpen kan worden. "Ik denk dat het belangrijk is dat de liberale partij in Antwerpen en in al haar districten verder kan werken aan datgene waar ze al bijna drie jaar mee bezig is", besluit ze.

Meest gelezen