Radio 2

Reserveboot van scheepvaartpolitie half gezonken in visserijdok in Oostende

Donderdagnacht is de politieboot "Pieter Paul Rubens" in het Visserijdok in Oostende onder water komen te staan. De half gezonken boot werd momenteel niet meer gebruikt, maar diende wel als reserve voor de scheepvaartpolitie. 

De politieboot "Pieter Paul Rubens" lag tijdelijk aangemeerd in het Visserijdok in Oostende, want aan de kades van de overheidsrederij DAB VLOOT was er geen plaats. "Het oude zeevaartuig is niet onder water te komen staan door een lek of een breuk", vertelt Daphne Vanhoucke,  communicatieverantwoordelijke van Agentschap Maritieme Afdeling en Kust. "Donderdagnacht was het zeewaterpeil gezakt en toen het opnieuw steeg, raakte het schip geklemd onder de kade. Zo kon het schip niet meestijgen en stroomde het water in de "Pieter Paul Rubens". Er vielen geen gewonden bij het voorval. 

De brandweer en civiele bescherming hebben dammen rond de boot geplaatst om eventuele lekken van mazout, olie of dergelijke in het water zoveel mogelijk te beperken. "We zullen het schip zo vlug mogelijk opnieuw laten drijven. Dit heeft zeker geen invloed op de werking van de scheepvaartpolitie. Het vaartuig is eigenlijk een reserveschip van het reserveschip van de scheepvaartpolitie. Bovendien zou het binennkort ook verkocht worden", aldus Vanhoucke.

Meest gelezen