Peter Malaise

Ronse pakt overlast aan met nieuw  GAS-reglement: "Strengste van Oost-Vlaanderen"

Vanaf 1 januari geldt in Ronse een strenger GAS-reglement. De politie en GAS-ambtenaren kunnen zo sneller en beter optreden overlast. Zo riskeer je je muziekinstallatie kwijt te spelen als die te luid staat 's nachts, of kan je al een boete krijgen voor het bijhebben van lachgas of voetzoekers. Je zal ook al op jongere leeftijd op je tellen moeten passen. Het GAS-reglement geldt vanaf 14 jaar.

Met een GAS-reglement zorgen gemeenten ervoor dat zaken die niet door het gerecht vervolgd worden, toch bestraft of gesanctioneerd kunnen worden. Met de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes in de volksmond) proberen gemeenten overlastproblemen in te dijken. Ronse heeft al een GAS-reglement sinds 2005 , maar het was aan een update toe. Korpschef Patrick Boel. “Een herziening was nodig omdat er nieuwe overlastfenomenen opduiken en de overtreders ook steeds jonger worden." Door de regels van het nieuwe GAS-reglement inhoudelijk te groeperen, werd het hele reglement ook overzichtelijker en duidelijker. Je hebt nu thema's zoals afval, horeca, geluidsoverlast en openbare rust, evenementen, openbare orde en overlastgedrag. 

Overtreders worden steeds jonger

De minimumleeftijd voor een GAS-boete wordt in Ronse verlaagd van 16 naar 14. Dat is ook de laagste minimumleeftijd die wettelijk mogelijk is.  Patrick Boel: “Wij stellen vast dat de jongeren die overlast veroorzaken steeds jonger worden." Jonge overtreders riskeren niet meteen een boete.  Voor minderjarigen is er eerst een bemiddelingsprocedure. Als die mislukt, kan nadien toch nog een boete worden opgelegd.

Het nieuwe reglement zorgt ervoor dat er sneller en strenger kan opgetreden worden tegen klassieke overlastproblemen zoals rondhangen en hinder veroorzaken in parken en portieken of het werpen van voetzoekers.  Maar er zijn ook nieuwe fenomenen die nu kunnen aangepakt worden zoals het gebruik van lachgas en de lege patronen die overal achtergelaten worden of de knalpotterreur. Wie het leuk vindt om met een veel te luide knalpot rond te rijden, riskeert in Ronse dat zijn auto tijdelijk in beslag genomen wordt.

Lawaaioverlast in het algemeen zal beter aangepakt kunnen worden met het nieuwe reglement, maakt korpschef Boel zich sterk: “Vanaf 1 januari zullen we tijdelijk een voertuig of geluidsinstallatie in beslag kunnen nemen om de overlast te doen ophouden. Wie 's nachts in het Stadsark nog luide muziek speelt, riskeert dat zijn of haar geluidsinstallatie afgepakt wordt. Omdat het gebruiken van lachgas of het gooien van een voetzoeker moeilijk op heterdaad kan vastgesteld worden, is het in bezit hebben van voetzoekers of lachgas voldoende om een GAS-boete te krijgen." Ook weglopen van een politiecontrole of het niet tonen van een identiteitskaart kan een GAS-boete opleveren.

Meest gelezen