INTEGRAAL: alle wederwoorden na "Pano" over het voetbalschandaal

In "Pano" vertelde voormalig voetbalmakelaar Dejan Veljkovic over fraude en matchfixing door verschillende clubs, bestuurders, trainers en scheidsrechters. Iedereen die wordt genoemd in de reportage, kreeg de vraag om te reageren. Lees hieronder alle integrale reacties van de betrokkenen.

Peter Maes reageerde via zijn advocaat Tim Vandeweyer: 

“De verklaringen die dhr. Veljkovic heeft afgelegd zijn louter voor zijn eigen rekening. Dhr. Veljkovic heeft deze verklaringen afgelegd om zelf te ontsnappen aan een strafrechtelijke vervolging. Daarbij heeft hij niet nagelaten om anderen, waaronder mezelf, reputatieschade te berokkenen. Door zijn verklaringen die in de media werden verspreid, is er een perceptie ontstaan rond mijn figuur die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ik betreur ten zeerste dat het proces in de media wordt gevoerd, waar het vermoeden van onschuld klaarblijkelijk weinig waarde heeft.

Het moet benadrukt worden dat de verklaringen van dhr. Veljkovic er voor dhr. Veljkovic enkel toe dienen om zijn eigen illegale ontvangsten te minimaliseren.”

Steven Martens en François De Keersmaecker reageerden niet persoonlijk, maar de Voetbalbond gaf wel een reactie. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde schriftelijk via haar woordvoerder Pierre Cornez: 

“Het initieel contract met de heer Lemmens als zelfstandige keeperstrainer in 2013 werd op vraag van de heer Lemmens afgesloten met een bestaande vennootschap waarvan Dejan Velkjovic één van de bestuurders was. In 2015 werd deze vennootschap als contractspartij vervangen door de nieuwe vennootschap van de heer Lemmens. Dit contract betreft reële prestaties die uitsluitend door de heer Lemmens worden geleverd tijdens de interlands van de nationale ploeg en dit zowel in België, als in het buitenland. Al deze prestaties worden gefactureerd aan de KBVB volgens de in de overeenkomst opgenomen modaliteiten en door de KBVB op rekening van de contractpartij betaald. Voor al deze betalingen worden steeds fiscale fiches afgeleverd door de KBVB. We zullen hierover geen verdere verklaringen afleggen en wensen het gerecht zijn werk laten doen.”

Ook Tom Borgions werd voor de uitzending gecontacteerd om zijn versie van de feiten te geven, maar verkoos dat niet te doen. Na de uitzending diende hij klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad verklaarde de klacht gedeeltelijk gegrond. De Raad merkte in de uitspraak op dat het voetbalschandaal en de mogelijke betrokkenheid van de voetbalbond een onderwerp zijn van gewichtig maatschappelijk belang, maar oordeelde dat de principes over journalistieke onafhankelijkheid onvoldoende gevolgd waren omdat journalist Wim Van den Eynde, een van de makers van de reportage, eerder het verhaal van de spelersmakelaar in zijn boek "De biecht van Dejan Veljkovic" had opgetekend. Van den Eynde had daarover gesproken in verschillende tv- en kranteninterviews, maar het feit dat dit niet in de uitzending zelf gebeurde, maakte volgens de Raad een gebrek aan transparantie uit.

De Raad vat de beslissing samen als volgt:

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Tom Borgions, de financieel directeur van de Belgische voetbalbond, tegen VRT Pano deels gegrond verklaard. Naar aanleiding van de gerechtelijke Operatie Zero rond fraude, zwartgeld, witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal laat de reportage voetbalmakelaar Dejan Veljkovic aan het woord. Veljkovic had voordien, via zijn advocaat, journalist Wim Van den Eynde aangezocht om zijn versie van het voetbalschandaal op te tekenen in een boek. Van den Eynde ging daarop in, wat leidde tot het boek ‘De biecht van Dejan Veljkovic’, waarin Veljkovic zijn versie van het verhaal vertelt. Die samenwerking leidde vervolgens tot de tv-reportage, die gemaakt werd door Van den Eynde en een collega. Klager zegt dat de aanpak van Pano en de journalist niet strookt met de principes over journalistieke onafhankelijkheid en transparantie en heeft het ook over foutieve berichtgeving en schending van de privacy. De Raad verklaart de klacht gegrond wat de onafhankelijkheid van de journalist en het gebrek aan transparantie over zijn dubbele rol betreft. De rol van auteur in opdracht van Veljkovic roept vragen op bij de onafhankelijkheid van de journalist en zijn kritische afstand tot Veljkovic tijdens het tv-interview, wat minstens noopt tot transparantie zodat de kijker zich een oordeel kan vormen. In de reportage is niet vermeld dat een van de journalisten was opgetreden in opdracht van Veljkovic en welke rol hij had gespeeld bij de redactie van het boek, wat een gebrek aan transparantie uitmaakt.


De klacht is ook gegrond wat een passage over het lidmaatschap van klager van de licentiecommissie van de voetbalbond betreft. In die passage over een omstreden buitenlandse constructie rond een keeperstrainer van de Rode Duivels, waarin klager wordt genoemd, wordt gezegd dat klager ‘lid is’ van de licentiecommissie. Klager was op het moment van de constructie geen lid van de licentiecommissie, en evenmin op het moment van de uitzending van de reportage. Deze passage klopt niet, terwijl ze klager extra verdacht maakt.


De privacy van klager is niet geschonden door de vermelding van zijn naam en publicatie van zijn foto. Het voetbalschandaal en de mogelijke betrokkenheid van de voetbalbond zijn een onderwerp van gewichtig maatschappelijk belang. Klager is als financieel directeur lid van het directiecomité van de voetbalbond en bekleedt een hoge functie in de organisatie. Op de website staat hij vermeld, met foto, als lid van het directiecomité. Zijn naam werd ook al eerder vermeld in de media.

De volledige uitspraak van de Raad van Journalistiek is te lezen via deze link: https://www.rvdj.be/uitspraken/borgions-t-vrt-pano

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe reageerden niet persoonlijk, maar Club Brugge liet weten dat ze nooit een fiscale constructie hebben opgezet. Dat maakt een doorlichting van Belgische en Amerikaanse beurswaakhonden duidelijk, zegt de club. Van zwarte commissies voor Ivan Leko was Club niet op de hoogte. 

Walter Mortelmans en Thomas Troch reageerden het volgende: 

"Wij hebben nooit enig contact gehad met de heer Veljkovic. 

Het is dan ook een volslagen verrassing dat hij onze naam in dit verband zou genoemd hebben.

Verder is er geen enkele rechtsgrond aanwezig om te oordelen als zouden we ons schuldig gemaakt hebben aan daden van matchfixing. Dit werd trouwens recentelijk gemotiveerd bevestigd door de burgerlijke rechtbank te Brussel waar het vonnis van het BAS vernietigd werd met gezag van gewijsde."

Ivan Leko reageerde via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Sébastien Delferière reageerde via zijn advocaat Jorgen Van Laer. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Thierry Steemans reageerde via zijn advocaat Joris Van Cauter. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Herman Van Holsbeeck liet via zijn advocaat weten dat hij niet wenste te reageren, maar zich wel zal verdedigen in de rechtszaal. 

Roger Lambrecht, Georges Leekens, Luc Devroe, Patrick Turcq, Dirk Degraen, Gunter Jacob, Glen De Boeck, Luc Anthonissen, Patrick Janssens, Filip Aerden, Paul Heylen, Erwin Lemmens, Olivier Renard, Willy Reynders, Dirk Huyck, Roger Vanden Stock, Evert Maeschalck en Olivier Swolfs gingen niet in op onze vraag om een reactie. 

In de uitzending van "Pano" en de online berichtgeving werd vermeld dat scheidsrechter Bart Vertenten niet wilde meewerken aan of reageren op de reportage. Dat klopt niet. De redactie heeft contact met hem proberen opnemen, maar dat gebeurde op een fout telefoonnummer. De redactie verontschuldigt zich hiervoor. "Ik ben tevreden dat er na drie jaar door Dejan Velkjovic wordt bevestigd wat ik al heel die tijd zeg, namelijk dat er nooit sprake is geweest van enige beïnvloeding", aldus Vertenten.

Meest gelezen