INTEGRAAL: alle wederwoorden na "Pano" over het voetbalschandaal

In "Pano" vertelde voormalig voetbalmakelaar Dejan Veljkovic over fraude en matchfixing door verschillende clubs, bestuurders, trainers en scheidsrechters. Iedereen die wordt genoemd in de reportage, kreeg de vraag om te reageren. Lees hieronder alle integrale reacties van de betrokkenen.

Peter Maes reageerde via zijn advocaat Tim Vandeweyer: 

“De verklaringen die dhr. Veljkovic heeft afgelegd zijn louter voor zijn eigen rekening. Dhr. Veljkovic heeft deze verklaringen afgelegd om zelf te ontsnappen aan een strafrechtelijke vervolging. Daarbij heeft hij niet nagelaten om anderen, waaronder mezelf, reputatieschade te berokkenen. Door zijn verklaringen die in de media werden verspreid, is er een perceptie ontstaan rond mijn figuur die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ik betreur ten zeerste dat het proces in de media wordt gevoerd, waar het vermoeden van onschuld klaarblijkelijk weinig waarde heeft.

Het moet benadrukt worden dat de verklaringen van dhr. Veljkovic er voor dhr. Veljkovic enkel toe dienen om zijn eigen illegale ontvangsten te minimaliseren.”

Steven Martens, François De Keersmaecker en Tom Borgions reageerden niet persoonlijk, maar de Voetbalbond gaf wel een reactie. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde schriftelijk via haar woordvoerder Pierre Cornez: 

“Het initieel contract met de heer Lemmens als zelfstandige keeperstrainer in 2013 werd op vraag van de heer Lemmens afgesloten met een bestaande vennootschap waarvan Dejan Velkjovic één van de bestuurders was. In 2015 werd deze vennootschap als contractspartij vervangen door de nieuwe vennootschap van de heer Lemmens. Dit contract betreft reële prestaties die uitsluitend door de heer Lemmens worden geleverd tijdens de interlands van de nationale ploeg en dit zowel in België, als in het buitenland. Al deze prestaties worden gefactureerd aan de KBVB volgens de in de overeenkomst opgenomen modaliteiten en door de KBVB op rekening van de contractpartij betaald. Voor al deze betalingen worden steeds fiscale fiches afgeleverd door de KBVB. We zullen hierover geen verdere verklaringen afleggen en wensen het gerecht zijn werk laten doen.”

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe reageerden niet persoonlijk, maar Club Brugge liet weten dat ze nooit een fiscale constructie hebben opgezet. Dat maakt een doorlichting van Belgische en Amerikaanse beurswaakhonden duidelijk, zegt de club. Van zwarte commissies voor Ivan Leko was Club niet op de hoogte. 

Walter Mortelmans en Thomas Troch reageerden het volgende: 

"Wij hebben nooit enig contact gehad met de heer Veljkovic. 

Het is dan ook een volslagen verrassing dat hij onze naam in dit verband zou genoemd hebben.

Verder is er geen enkele rechtsgrond aanwezig om te oordelen als zouden we ons schuldig gemaakt hebben aan daden van matchfixing. Dit werd trouwens recentelijk gemotiveerd bevestigd door de burgerlijke rechtbank te Brussel waar het vonnis van het BAS vernietigd werd met gezag van gewijsde."

Ivan Leko reageerde via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Sébastien Delferière reageerde via zijn advocaat Jorgen Van Laer. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Thierry Steemans reageerde via zijn advocaat Joris Van Cauter. Bekijk die reactie hier integraal: 

Videospeler inladen...

Herman Van Holsbeeck liet via zijn advocaat weten dat hij niet wenste te reageren, maar zich wel zal verdedigen in de rechtszaal. 

Roger Lambrecht, Georges Leekens, Luc Devroe, Patrick Turcq, Dirk Degraen, Gunter Jacob, Glen De Boeck, Luc Anthonissen, Patrick Janssens, Filip Aerden, Paul Heylen, Erwin Lemmens, Olivier Renard, Willy Reynders, Dirk Huyck, Roger Vanden Stock, Evert Maeschalck en Olivier Swolfs gingen niet in op onze vraag om een reactie. 

In de uitzending van "Pano" en de online berichtgeving werd vermeld dat scheidsrechter Bart Vertenten niet wilde meewerken aan of reageren op de reportage. Dat klopt niet. De redactie heeft contact met hem proberen opnemen, maar dat gebeurde op een fout telefoonnummer. De redactie verontschuldigt zich hiervoor. "Ik ben tevreden dat er na drie jaar door Dejan Velkjovic wordt bevestigd wat ik al heel die tijd zeg, namelijk dat er nooit sprake is geweest van enige beïnvloeding", aldus Vertenten.

Meest gelezen