Bavo De Mol en Carim Bouzian nemen ontslag als covoorzitters van Open VLD Antwerpen wegens onenigheid over schepenambt

Bavo De Mol en Carim Bouzian nemen ontslag als covoorzitters van Open VLD in Antwerpen. Dat meldt de Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd aan VRT NWS. Aanleiding van het ontslag is onenigheid over de schepenambten die de partij toekwamen volgens het bestuursakkoord dat was gesloten met coalitiepartners N-VA en Vooruit. "We kunnen niet anders dan vaststellen dat we ook onszelf hebben laten verdelen", klinkt het. Bouzian blijft voorlopig aan als ondervoorzitter, wat hij op papier was.

De interne onenigheid binnen de lokale partijafdeling van Open VLD in Antwerpen heeft geleid tot het ontslag van beide covoorzitters: Bavo De Mol en Carim Bouzian. Dat laten beide politici weten aan hun partijbestuur. 

“Het voorbije najaar werden we geconfronteerd met hevige speculaties in de pers over het tweede schepenambt dat onze partij zou krijgen”, schrijven ze in een mededeling aan het partijbestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Open VLD namelijk met de N-VA en Vooruit (toen nog SP.A) overeengekomen dat Open VLD halfweg de legislatuur een tweede schepenambt zou krijgen en dat Vooruit een ambt zou inleveren.

Maar dat tweede ambt kwam de afgelopen tijd in het gedrang, nadat Willem-Frederik Schiltz zich had opgeworpen als kandidaat voor dat ambt. Uiteindelijk ging Open VLD-gemeenteraadslid Erica Caluwaerts ermee akkoord dat Open VLD de komende jaren maar één schepenambt zou krijgen. Volgens Bavo De Mol had Caluwaerts hiermee “soloslim” gespeeld en werd hierdoor het bestuursakkoord dat de liberalen sloten geschonden, maar covoorzitter Carim Bouzian dacht daar anders over. 

Zaterdag werd besloten dat een ledencongres over de kwestie moest stemmen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet geweten. In de aanloop naar dat congres hebben De Mol en Bouzian nu besloten om ontslag te nemen. “Hoewel elk van ons heeft gehandeld in overeenstemming met ons geweten, kunnen we niet anders dan vaststellen dat we ook onszelf hebben laten verdelen.” 

“Het is duidelijk dat er een pagina zal moeten omgeslagen worden”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. En daarom hebben de twee besloten om hun covoorzitterschap in te leveren. In afwachting van nieuwe voorzittersverkiezingen en de organisatie van het ledencongres zal Carim Bouzian aanblijven als ondervoorzitter. Bouzian was op papier namelijk ondervoorzitter terwijl De Mol voorzitter was.

 

Meest gelezen