Nederlandstalige kinderen krijgen voorrang bij inschrijving in scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de inschrijvingsregels voor scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel aangepast. Basisscholen zullen vanaf volgend schooljaar voorrang mogen geven aan kinderen uit de eigen gemeente. En middelbare scholen zouden 70 procent van hun plaatsen mogen voorbehouden voor kinderen die sinds de leeftijd van drie jaar les in het Nederlands volgen. Met de regeling hoopt Weyts het plaatstekort in de scholen uit de Vlaamse Rand op te lossen. 

De scholen in de Vlaamse Rand tellen steeds meer jongeren uit Brussel en Wallonië in de klassen. “De scholen in de Rand bieden kwalitatief onderwijs en dat creëert een aanzuigeffect. We stellen vast dat amper 60 procent van alle scholieren in het secundair onderwijs in de Rand Nederlands als thuistaal heeft”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Daardoor komen het Nederlandstalig karakter én de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan", aldus Weyts. 

Concrete regeling

Daarom is nu volgende regeling uitgewerkt: in het secundair onderwijs zullen scholen uit de Vlaamse Rand 70 procent van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die vanaf de leeftijd van drie jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuizing naar Vlaanderen of Brussel altijd voor Nederlandstalig onderwijs gekozen hebben. Basisscholen krijgen de mogelijkheid om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. 

Dat is natuurlijk juridisch moeilijk, maar ik wil er absoluut voor gaan.
Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs

Juridisch aanvechtbaar

Weyts is er zich van bewust dat de nieuwe regels juridisch betwist kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van discriminatie. De Vlaamse regering is er dan ook al jaren op aan het broeden. De vorige minister van Onderwijs, Hilde Crevits, heeft om die reden die voorrangsregels nooit ingevoerd. Maar Weyts maakt zich sterk dat het nu wél zonder problemen zal lukken. "Dat is natuurlijk juridisch moeilijk, maar ik wil er absoluut voor gaan", zegt de minister. 

"Ik wil het Vlaams karakter van de Rand maximaal bewaren. En ik wil de zaken ook rechtvaardiger maken. Ik vind het namelijk evident dat je, wanneer je in een bepaalde gemeente woont, voorrang moet krijgen om je kind in te schrijven in de plaatselijke school", aldus nog Weyts. 

Naar parlement

De nieuwe regel moet gelden voor alle gemeenten die grenzen aan het Brusselse Gewest of aan een faciliteitengemeente zoals Wemmel of Sint-Genesius-Rode. In totaal gaat het over 31 gemeenten. Weyts gaat zijn plan nu voorleggen aan het Vlaams parlement, maar de Vlaamse regering staat er volgens de minister al achter. De nieuwe voorrangsregels zouden dan ingaan vanaf één september van volgend jaar, dus eigenlijk voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023.

Meest gelezen