Fedasil opent nieuw opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers in Dilbeek

In het voorjaar van 2022 opent Fedasil, het Federaal Agenschap voor de opvang van asielzoekers, een nieuw opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers in Dilbeek. Het centrum zal plaats bieden aan 51  jongeren.

"Fedasil wordt al meerdere maanden geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk", zegt Mieke Candaele van Fedasil. "Door een gebrek aan plaatsen blijven sommige personen die zich aanmelden bij het centrum in het Klein Kasteeltje in Brussel, op straat, zonder enige opvang. In deze context tracht Fedasil snel de capaciteit te verhogen, om zo alle personen die bescherming vragen in ons land een plaats te kunnen bieden."

Niet-begeleide minderjarige asielzoekers

Het nieuwe centrum in Dilbeek zal specifiek minderjarigen die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen, opvangen. Zij volgen een ander traject dan volwassen asielzoekers: na een eerste kort verblijf in een observatie- en oriëntatiecentrum stromen de jongeren door naar een centrum als dat van Dilbeek. Daar verblijven ze in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen team van begeleiders en opvoeders, die hen helpen op school en hen voorbereiden op een meer zelfstandig leven.

 De opening van het centrum is voorzien voor maart 2022. Vlaams Belang verzet zich tegen de komst van het opvangcentrum.

Meest gelezen