Nicolas Maeterlinck

N-VA wil werkgebied Leuvense brandweer herbekijken

Sinds de grote brandweerhervorming worden korpsen opgeroepen die het snelst ter plaatse zijn bij een brand. Maar omdat de Leuvense brandweerpost gunstig gelegen is, moet ze vaker naar andere gemeenten en moeten de Leuvenaars zélf langer wachten op hulp. Dat zegt oppositiepartij N-VA. Ze wil dat de regeling dan ook herbekeken wordt. 

“Vanuit het brandweerkorps van Leuven bereiken ons steeds meer verhalen over een structurele onderbezetting”, steekt Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) van wal. “Daar heeft de grote brandweerhervorming mee te maken. Het digitale oproepsysteem contacteert vandaag de brandweerpost die het snelst ter plaatse kan zijn. Vermits de kazerne van Leuven heel gunstig gelegen is - op de kruising van de E314 en de E40 - moet het korps van Leuven dus vaak uitrukken, zelfs voor incidenten verder weg. En daardoor gebeurt het nog meer dan vroeger dat de brandweer niet bereikbaar is in de eigen stad, dat is onaanvaardbaar."

Minister en burgemeester ondervragen

Een ondervraging van federaal minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken (CD&V) leverde niets op. "De minister liet weten dat zij enkel het wettelijk kader van de brandweerhervorming heeft geschetst. Hoe dat verder wordt ingevuld, is niet aan haar." 

En dus gaat gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers op de volgende gemeenteraad burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit) aan de tand voelen. "Ik zal aan de burgemeester, die zetelt in de bevoegde zoneraad en het zonecollege, vragen om dit met het brandweerkorps te bespreken." 

Meest gelezen