Vogels in Limburg: naslagwerk van alle vogels ooit waargenomen in Limburg

In totaal werkten 750 waarnemers aan het boek dat alle vogels bevat die ooit in Limburg waargenomen zijn. Het gaat om waarnemingen van de laatste 50 jaar en alle opgetekende informatie van de periode daarvoor.  

“Het meest opvallende is dat alles voortdurend verandert”, zegt vogelkenner Jan Stevens. “Veel soorten zijn weg, maar er zijn er ook bijgekomen."

De dunbekwulp is daar een goed voorbeeld van. Het is een soort die uitgestorven is. Hier werd hij in 1901 neergeschoten en het opgezette dier is in ons bezit. Vroeger beschikten mensen niet over apparatuur om de vogels van dichtbij te zien. Dus werden de dieren gevangen of geschoten om ze te kunnen bestuderen. De dunbekwulp broedde in het noorden van Siberië, overwinterde in Noord-Afrika en kwam hier voorbij.”

Achterhaald

"We zijn gestopt met onze gegevens in 2018", gaat Stevens verder. "Ondertussen hebben er kraanvogels gebroed in de Vallei van de Zwartebeek en zijn de raven terug. We hebben wel geschreven dat het er zat aan te komen, maar niet dat ze er effectief zijn. Dus is het boek bij publicatie al weer een tikkeltje achterhaald." 

Wespendief uit 1841

Zelf waarnemen

Jan Stevens raadt mensen aan om een keer naar de vogels in de tuin te kijken. Het is mooi om naar te kijken en als je de waarneming rapporteert in de databank waarnemingen.be worden die weer verwerkt in de volgende cijfers. 

Meest gelezen