Gent zet burenbemiddelingen tijdelijk stop, aantal aanvragen is te sterk gestegen

De Gentse dienst burenbemiddeling zal tot februari geen nieuwe aanvragen meer aanvaarden. Dat komt omdat het aantal aanvragen  sterk gestegen is. In 2020 waren er 510 dossiers en dit jaar eind november waren er al 380 aanvragen. Er moeten er nu nog 54 afgehandeld worden. Vooral het coronavirus veroorzaakte burenruzies en dus een stijging van de vragen om bemiddeling. Maar er waren nog andere redenen.

Het aantal aanvragen voor bemiddeling bij conflicten met buren in Gent bereikte in 2020 een recordhoogte. Er waren 510 aanvragen. Dit jaar waren er eind november al 380. Omdat er nog 54 aanvragen op de plank liggen die moeten afgehandeld worden last de Werking Burenbemiddeling  een stop in op de aanvragen. In februari herbeginnen ze met bemiddelen.

De politie was gevraagd door te verwijzen naar bemiddeling, zodat zij de coronamaatregelen konden controleren

Burgemeester De Clercq

Reden voor stijgende cijfers

Er zijn verschillende redenen voor de stijging van het aantal vragen om bemiddeling, zegt Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). De grootste reden is de coronacrisis. "De combinatie van thuiswerk, sluiting van scholen waardoor de kinderen vaker thuis zijn, ziek worden, dat zorgt voor conflicten." Een andere reden voor de vele aanvragen is dat de stad aan de politie had gevraagd om in de eerste lockdown in maart 2020 burenconflicten meteen door te geven aan de bemiddelingsdienst zodat de agenten zich konden toeleggen op controle van de coronamaatregelen.

De dossiers zijn ook complexer geworden en vragen meer tijd om af te handelen
Burgemeester de Clercq

Vrijwilligers

Nog een reden voor de wachtlijsten van afhandeling van dossiers is dat de dienst werkt met 3 coördinatoren en 45 vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn voor een groot deel 60-plussers die in coronatijd niet ten volle konden ingezet worden. "Meer dan de helft van hen zijn ouder dan 60 en behoren tot de risiciogroep op vlak van covid. En in de vierde golf kon ook de jongere groep door ziekte minder ingezet worden", duidt de burgemeester. Hij voegt er ook aan toe dat de dossiers complexer zijn geworden en meer tijd vragen om af te handelen.

Wachtlijst verkorten

De dienst burenbemiddeling heeft nu nog 54 dossiers die moeten afgehandeld worden. Om dat te kunnen doen is er een stop op de nieuwe meldingen. "Op de website staan tips hoe je met burenhinder kan omgaan, er wordt verwezen naar Tele-Onthaal, het CAW en de wijkagent."  Voorts heeft stad Gent maatregelen genomen die zorgen dat de dienst bemiddeling vanaf februari weer volop kan werken: "Er zijn bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers aangenomen die vanaf februari een opleiding krijgen." 

kasto80

Meest gelezen