Raad van State vernietigt milieuvergunning helihaven in Lint

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die op 2 januari 2018 werd toegekend aan Heliventure, voor de exploitatie van een helihaven in Lint. Zonder een milieuvergunning mogen maar 4 vluchten per maand opstijgen vanop de helihaven. Buurtbewoners protesteren al 7 jaar tegen die vluchten omdat er veel hinder is.

Het dossier rond de helikopterhaven aan de AED Studios in Lint verhit al vele jaren de gemoederen, ook in de aangrenzende gemeenten Kontich en Hove. Bij de eerste aanvraag van Heliventure, dat de helihaven uitbaat, dienden omwonenden 3.000 bezwaarschriften in. Toen Heliventure in beroep ging, steeg dat aantal nog eens met 1.000 bezwaarschriften. Toch kreeg het bedrijf een vergunning via het Vlaams kabinet van Omgeving, Natuur en Landbouw op voorwaarde dat het aantal vluchten beperkt zou blijven. 

Het gemeentebestuur van Lint ging in beroep tegen die beslissing, en nu heeft de Raad van State de milieuvergunning dus vernietigd. "Een belangrijke beslissing", zegt Bert Luyten van het actiecomité op Radio 2 Antwerpen. "Toen de milieuvergunning is aangevraagd, bleek dat er een grote bezorgdheid was dat er veel hinder zou ontstaan, en dat is effectief ook het geval. En de Raad van State erkent nu dat er te weinig is onderzocht wat de omvang van die hinder eigenlijk is, voor iedereen die in de buurt woont."

De Raad van State heeft geoordeeld dat er voor de beoordeling van de hinder ook moet gekeken worden naar de hinder voor de omwonenden en niet enkel naar de ligging van het helipad. Ook de hinder voor de natuurgebieden die worden overvlogen zoals het Bos van Moretus zou ten onrechte niet mee werden bekeken bij de toekenning van de milieuvergunning.  

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw zal een nieuw besluit moeten nemen dat rekening houdt met de motiveringseisen van de Raad van State ter vervanging van het vernietigde besluit.

Zonder een milieuvergunning mogen maar 4 vluchten per maand opstijgen.

Meest gelezen