© Zoonar.com/rotoGraphics - creative.belgaimage.be

Vanaf volgend jaar hou je netto meer loon over omdat de belastingen minder bedrijfsvoorheffing inhouden 

De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing, een type belasting, inhouden op het loon. Daardoor zal iedereen die werkt per maand netto wat meer overhouden in plaats van te wachten op een terugbetaling door de fiscus vele maanden later. Dat zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in Het Laatste Nieuws. 

De werkgever houdt elke maand via de bedrijfsvoorheffing een bedrag in op het loon van de belastingplichtige. Het gaat om een soort voorbelasting. Op het moment van de belastingaangifte wordt dan verrekend hoeveel personenbelasting de belastingplichtige uiteindelijk moet betalen en of die geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

De bedrijfsvoorheffing heeft als bedoeling om zo dicht mogelijk bij de eindbelasting te komen. Maar door de verschillende belastinghervormingen in de loop der jaren wordt bij een groot deel van de belastingplichtigen te veel bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat leidt tot een lager nettoloon, dat vaak pas anderhalf jaar later wordt gecompenseerd, namelijk op het moment dat de fiscus via het aanslagbiljet een deel van de belastingen terugstort.

We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem

"We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen bij elk loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening", zegt minister Van Peteghem. Het scheefgetrokken systeem wordt geleidelijk aan afgebouwd. Het voordeel voor de belastingplichtige zal in het algemeen neerkomen op het volgende bedragen: voor 2022 gaat die gemiddeld 128 euro per jaar meer netto overhouden. In 2023 gaat het om 209 euro en in 2024 om 243 euro.

De lagere bedrijfsvoorheffing betekent natuurlijk niet dat mensen nooit meer zullen moeten bijbetalen of iets zullen terugkrijgen. Heel wat belastingverminderingen zoals uitgaven voor dienstencheques of kosten voor de kinderopvang worden pas afgerekend bij de belastingaangifte.

Meest gelezen