James Arthur Photography

Mondmaskerplicht voor kinderen van 6 tot 10 jaar in het onderwijs heeft geen wettelijke basis 

Het ziet ernaar uit dat de mondmaskerplicht voor kinderen van 6 tot 10 jaar in het onderwijs geen wettelijke basis heeft. Sinds 6 december zijn kinderen vanaf 6 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op school. Enkele ouders stapten naar de Raad van State om die beslissing te laten vernietigen. De Raad van State oordeelt nu dat er geen wettelijke grondslag voor is. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat weten dat de maatregel zal worden opgenomen in het koninklijk besluit.

UPDATE van 24 december 2021. De mondmaskerplicht in het lager onderwijs is intussen wettelijk verankerd door een koninklijk besluit over de nieuwe coronamaatregelen.

Sinds zes december moeten kinderen vanaf zes jaar een mondmasker dragen op school. Dat zorgde voor heel wat onduidelijkheden en frustraties bij onder meer ouders, leerkrachten en directies. Enkele ouders weigeren dan ook hun kind met een mondmasker naar school te sturen.

De ouders van drie kinderen trokken naar de Raad van State om de beslissing van de overheid te laten schorsen. Maar de Raad van State zegt nu dat dat niet kan, omdat er geen formele beslissing is. De mondmaskerplicht vanaf zes jaar is gewoon met een nieuwsbrief meegedeeld, niet met een decreet, ministerieel of koninklijk besluit, oordeelt de Raad van State.

Wat besproken is in het Overlegcomité is niet in wetgeving omgezet

Joost Bosquet - Advocaat

Advocaat Joost Bosquet die samen met meester Kris Luyckx de ouders bijstond in de zaak, legt uit wat er nu precies in dat arrest van de Raad van State staat. "De Raad van State heeft geoordeeld dat er geen mondmaskerplicht voor schoolgaande kinderen van zes tot en met negen jaar van toepassing is. Dat betekent dat hetgeen besproken is in het Overlegcomité niet in de wetgeving is omgezet." 

Geen verrassing

Voor de onderwijskoepels lijkt de uitspraak van de Raad van State niet als een grote verrassing te komen. Zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het Gemeenschapsonderwijs had onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) er al op gewezen dat de wettelijke basis ontbrak, en dat hij daar best voor zou zorgen. In principe zou elke school afzonderlijk die mondmaskerplicht ook in haar schoolreglement kunnen opnemen, maar dat zou erg omslachtig zijn en de directies nog meer planlast bezorgen, zo klinkt het. Ook advocaat Bosquet zou dat niet meteen aanraden: "Wat men wel zou kunnen overwegen, is om er een aanbeveling van te maken en de ouders te vragen hun medewerking te verlenen aan de maatregel in kwestie", aldus Bosquet.  

"De scholen komen nu in de kou te staan. Zij hebben veelal verwezen naar de verplichting die de overheid hen had opgelegd om die mondmaskerplicht te handhaven. Nu blijkt die verplichting geen wettelijke grondslag te hebben", legt advocaat Bosquet uit. 

Weyts zegt dat hij de uitspraak bestudeert met juristen. In de praktijk heeft hij nog tijd om een oplossing uit te werken: de lagere scholen zijn intussen aan een extra week vakantie begonnen, en de mondmaskerplicht liep sowieso maar tot aan de kerstvakantie. Maar mocht die daarna verlengd worden, dan zal er wel een wettelijke basis gecreëerd moeten worden. Of het zal bij een aanbeveling moeten blijven in plaats van een verplichting.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat intussen weten dat de maatregel zal worden opgenomen in het koninklijk besluit.

Meest gelezen