Vlaamse regering is het nog niet eens over het stikstofdossier

Het stikstofdossier is, zeker vandaag, nog niet rijp om te landen." Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement gezegd. Minister-president Jan Jambon (N-VA) organiseert in de kerstvakantie bilaterale gesprekken.

De Vlaamse regering onderhandelt al enkele weken over een definitieve aanpak van het stikstofprobleem. Vlaanderen stoot te veel stikstof uit en dat bedreigt onze natuurgebieden. Zowel de industrie als de landbouw zijn grote uitstoters.

Mogelijke bouwstenen in de aanpak zijn een uitdoving voor de zestig grootste uitstoters van stikstof tegen 2030. Veehouders zonder hoogtechnologische stallen, die stikstof deels kunnen afvangen, zouden hun uitstoot tegen datzelfde jaar met 60 procent moeten verminderen. Een belangrijk onderdeel van de onderhandeling is de compensatie die daar tegenover moet staan.

Maar volgens Hilde Crevits is het dossier nog niet rijp. Een landing voor kerstdag is volgens haar kabinet niet meer realistisch.

"Er is geen heilig huisje", verzekerde de minister. "De uitstoot moet naar beneden. Ook de veestapel is voor mij geen heilig huisje. Sowieso zal de uitkomst van sommige maatregelen zijn dat er minder dieren zijn. Dat is niet het uitgangspunt, maar wel het gevolg van de beleidskeuzes die je maakt."

Meest gelezen