Nog altijd verhoogd risico op longkanker ten noordoosten van industriezone Genk-Zuid

Er zijn nog altijd problemen met zware metalen in de lucht in de omgeving van industrieterrein Genk-Zuid. Wie bijvoorbeeld zijn leven lang aan de huidige hoeveelheid chroom en nikkel wordt blootgesteld, loopt een extra risico op longkanker. Dat bleek in de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid die vandaag samenkwam. Daar werden ook de problemen van dioxines en pcb's in de buurt bekeken. Vooral op de industriezones zelf - waar ook een aantal mensen woont - ligt de hoeveelheid pcb's en dioxines boven de drempelwaarde. In de woonzones errond is slechts één resultaat boven de drempelwaarde gemeten.  Er komt ook een extra meetpunt in Zutendaal.

De vervuiling met zware metalen en andere stoffen in Genk-Zuid en omgeving is een oud zeer. Daarom wordt de toestand opgevolgd door een stuurgroep met daarin de gemeenten Genk en Zutendaal, de provincie, Vlaamse overheidsdiensten en de bedrijven uit de buurt. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op verschillende plaatsen in de buurt dioxines en PCB's. In de industriezone van Genk en Zutendaal liggen de maandgemiddelden tot meer dan 100 keer hoger dan in de woonzones errond. Daarnaast meet de VMM in de regio Genk ook fijn stof, zware metalen in fijn stof, gasvormig kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige organische stoffen. In de eerste 8 maanden (4 voor de vluchtige organische stoffen) van 2021 lagen de gemiddelden onder de Europese grens- of streefwaarden voor jaargemiddelden. Ook de Europese grenswaarden voor dagwaarden werden in deze periode gehaald. De advieswaarden van de Wereld GezondheidsOrganisatie werden niet allemaal gehaald, er was teveel fijn stof.

Risico op longkanker

De dioxine-achtige-PCB’s in de omgeving van de schrootverwerkende bedrijven in Genk-Zuid en Zutendaal blijven een aandachtspunt. Die komen immers via (dierlijke) voeding in de mens terecht. Daarom was in het verleden al de raad gegeven om geen eieren van eigen kippen te eten. Er blijft ook een verhoogd gezondheidsrisico door de aanwezigheid van zware metalen - vooral chroom en nikkel - in de lucht, vooral dan in de woonzones ten noordoosten van de industriezone Genk-Zuid. 

De longen zijn het meest gevoelig voor blootstelling aan deze zware metalen, wie zijn hele leven aan de gemeten concentraties wordt blootgesteld, loopt een extra risico op longkanker. De concentraties fijn stof, benzeen en PAK’s in de omgeving van Genk-Zuid zijn vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. 

Bedrijven werken eraan

De schrootverwerkende bedrijven Euregio Recycling Belgium en Stevens Recycling hebben al eerder maatregelen opgelegd gekregen. Zij hebben vandaag voor de stuurgroep verslag uitgebracht van hun inspanningen die ze doen om de uitstoot en de luchtvervuiling te beperken. Voor Stevens Recycling komt daar nog bij dat eind november volgend jaar zijn milieuvergunning vervalt. Er wordt een nieuwe aangevraagd, daarvoor moet onder meer een MER (MilieuEffecten Rapport) worden opgesteld. 

Meest gelezen