Tienerpooiers blijven nog te vaak onder de radar zegt Payoke: "Te weinig kennis in jeugdinstellingen"

Het meldpunt voor slachtoffers van tienerpooiers is nog te onbekend in de sector van de hulpverlening. Dat zegt de vzw Payoke op basis van de cijfers voor 2021. "We kregen 134 meldingen waarvan het merendeel vragen waren om informatie. Vaak weten opvoeders niet dat we kunnen helpen", zegt Klaus Vanhoutte van Payoke op Radio 2 Antwerpen.

Te weinig hulpverleners vinden de weg naar het meldpunt voor slachtoffers van tienerpooiers dat sinds 2019 bestaat. Dat zegt de Antwerpse vzw Payoke die het meldpunt beheert. "Nog erg vaak krijgen we opvoeders uit jeugdinstellingen aan de lijn. Ze zijn via via bij ons terecht gekomen en sukkelen al maanden met jongeren die in het vizier zijn gekomen van tienerpooiers. Ze weten gewoon niet dat er een meldpunt is dat hulp kan bieden en dat is jammer", zegt Klaus Vanhoutte de directeur van Payoke. 

Tienerpooiers richten zich op kwetsbare minderjarigen, vaak in jeugdinstellingen. Ze zoeken contact, bouwen vertrouwen op en dwingen de slachtoffers uiteindelijk in de kinderprostitutie. Net omdat het over zware criminele feiten gaat, roepen hulpverleners op om de vaakgebruikte maar lief klinkende term "loverboys" niet te gebruiken.

Werkveld heeft veel vragen

In 2021 werd het meldpunt van Payoke 134 keer bevraagd. Evenveel als vorig jaar. "Slechts een tiental slachtoffers kwam terecht in een begeleidingstraject. De overgrote meerderheid van de meldingen waren zuivere vragen naar informatie vanuit het werkveld. Bijvoorbeeld over het fenomeen van tienerpooiers of de te volgen procedures. Het valt ons wel op dat die vraag naar duidelijke informatie toeneemt, ook vanuit de jeugdzorg en jeugdrechtbanken." Payoke vermoedt daarom dat er nog erg veel praktijken van tienerpooierschap onder de radar blijven. 

"Nochtans kunnen wij zoveel meerwaarde bieden als slachtoffers gemeld worden", zegt Vanhoutte. Als duidelijk is dat een minderjarige in de klauwen is gevallen van tienerpooiers, worden politie en parket ingeschakeld en biedt Payoke langdurige psychologische en juridische hulp aan de slachtoffers. Opvallend: 69 van de 134 meldingen kwamen uit de provincie Antwerpen. Volgens Payoke heeft die oververtegenwoordiging onder meer te maken met de goede samenwerking met lokale politiediensten en het Antwerpse parket.

Meest gelezen