Borstbeeld componist Peter Benoit tijdelijk weg uit Universiteit Antwerpen door vermoedens van kindermisbruik

In de Universiteit Antwerpen is een borstbeeld van de 19e eeuwse componist Peter Benoit niet teruggeplaatst na een verhuizing, omdat de man zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat heeft de decaan van de faculteit waar het beeld stond, beslist. De rector van de universiteit vindt dat zo'n beslissing alleen door het bestuur van de universiteit kan genomen worden en dat pas na een grondig onderzoek. Of het nog terugkomt en waar dan, is nu nog niet duidelijk.

Peter Benoit werd in 1834 geboren in Harelbeke (West-Vlaanderen). In heel Vlaanderen zijn straten en pleinen naar hem genoemd en wordt de componist geëerd in conservatoria en andere onderwijsinstellingen. Hij zette zich in om muziekonderwijs in het Nederlands en niet in het Frans te geven.

Maar in documenten werd recent ontdekt dat Benoit zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat was de aanleiding voor een decaan aan de Universiteit Antwerpen om zijn borstbeeld, dat voor een verhuizing tijdelijk in een depot werd bewaard, niet terug te plaatsen. Iets wat niet bij iedereen in goede aarde valt, omdat er geen bewijzen voor zouden zijn.

Als we zouden beslissen om het beeld te verwijderen, dan kan dat alleen als we een grondige kennis hebben van het dossier

Herman Van Goethem, rector UAntwerpen

De rector van de Universiteit Antwerpen, Herman Van Goethem, wil dat dit nu onderzocht wordt. "Het beeld werd niet alleen voor praktische redenen weggehaald, ook omwille van inhoudelijke. Dat is eigenlijk een beslissing die niet op het niveau van een faculteit moet genomen worden, maar op het niveau van de universiteit zelf. De bal ligt dus in het kamp van de rector en de vice-rectoren." 

Maar die willen nu nog geen beslissing nemen. "Als we zouden beslissen om het beeld te verwijderen, dan kan dat alleen als we een grondige kennis hebben van het dossier. Dat is op dit moment niet het geval. Ik kan me er nu dus nog niet over uitspreken. Zo'n historisch onderzoek loopt dikwijls ook moeizaam en duurt vaak lang. Ik denk niet dat we de eerste maanden al nieuws gaan hebben."

Meest gelezen