Communautaire rel in Sint-Genesius-Rode: "Misbruik van het gemeenschapsgeld”

In faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode is een communautaire rel uitgebroken door een artikel in het gemeentelijk infoblad. Tweede Schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) is niet te spreken over het stuk dat schepen Nicolas Kuczynski (IC-GB) schreef. “We zullen klacht neerleggen bij de gouverneur.”

Sint-Genesius-Rode, de faciliteitengemeente in de rand rond Brussel, is verwikkeld in een communautaire rel. “Vier jaar geleden heeft toenmalig Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) bepaalde beslissingen van de gemeenteraad vernietigd.” Concreet gaat het over het opsturen van de oproepingsbrieven in het Nederlands en het Frans. “Ons standpunt was dat mensen zich ieder jaar opnieuw moesten registeren als ze documenten in het Frans wilden ontvangen”, zegt Sobrie.

“De gemeenteraad verzette zich tegen dat standpunt en besloot om de registratie maar om de vier jaar te doen. Maar die beslissingen werd vier jaar geleden vernietigd door de minister.” De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode stapte daarom naar de Raad van State die begin december op haar beurt de beslissing van de minister van Binnenlands Bestuur vernietigde.

Om de 4 jaar

Door die vernietiging moeten inwoners die documenten in het Frans willen ontvangen dat maar om de vier jaar doorgeven. “Op het schepencollege is besproken om daarover iets in het infoblad te zetten”, legt Sobrie uit. “Daar werd besloten om een kort en neutraal tekstje te schrijven om zo de inwoners te informeren.” 

De schepen had het daar naar eigen zeggen moeilijk mee, maar liet het gebeuren. “Er waren twee korte, neutrale zinnen, maar schepen Nicolas Kuczynski maakte er een artikel van anderhalve bladzijde van, vol juridische teksten.” En dat schoot bij Sobrie in het verkeerde keelgat. “Dit is voor mij een brug te ver. Hij valt ook de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur aan. Daarop heb ik de consensus gebroken.”

Volgens Sobrie is dit olie op het vuur gooien. “Het artikel is zeer communautair in mijn ogen. Hij neemt duidelijk een politiek standpunt in, dat van de meerderheid, en schrijft niet neutraal zoals afgesproken.” De kwestie kwam ook voor op de jongste gemeenteraad. “De Vlamingen waren tegen de publicatie, maar de meerderheid heeft het toch gehaald. Dus het zal verschijnen”, betreurt Sobrie. “We zullen klacht neerleggen bij de gouverneur wegens misbruik van gemeenschapsgeld”, besluit ze.

Meest gelezen