CHECK - Neen, het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat geen breed gedragen coronapas voor kinderen invoeren

Een schema uit een webinar van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt druk gedeeld op sociale media. Daarin zou sprake zijn van een Covid Safe Ticket of coronapas voor gevaccineerde 5- tot 11-jarigen. Maar zo'n coronapas om ook het doen en laten van kinderen te regelen, staat helemaal niet in de steigers. Het gaat om een gewoon vaccinatiebewijs. Een CST blijft wel optioneel voor kinderen die bijvoorbeeld naar het buitenland op vakantie gaan. 

Moeten kinderen onder de twaalf binnenkort ook een geldige coronapas kunnen voorleggen wanneer ze bijvoorbeeld het ballenbad induiken? Daar leek het wel even op toen eerder deze week een presentatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid online verscheen. Al snel ging een uitgelicht schema rond waarin sprake was van een Covid Safe Ticket na vaccinatie van het kind. Onder meer de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak schreef een stuk onder de titel "Overheid chanteert ouders met CST voor kinderen."

Het Agentschap zelf was er op Twitter als de kippen bij om verwarring te voorkomen, te meer omdat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vorige week in de Afspraak nog verduidelijkte dat er nooit sprake zou zijn van een beleidsverschil tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Maar het bericht dat een CST voor 5- tot 11-jarigen in aantocht is, deed toen al sterk de ronde op verschillende sociale media.

De stroomdiagram zoals hij er enkele dagen geleden stond. "Kind krijgt CST" zorgde voor veel beroering.

Niet aan de orde, wel optioneel

In een reactie aan onze redactie benadrukt woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid Ria Vandenreyt dat een brede invoering van het Covid Safe Ticket voor kinderen helemaal niet aan de orde is. "De bewuste passage werd uit haar context getrokken", zegt ze. "Het ging om een presentatie rond toestemming voor vaccinatie en de juridische gevolgen daarvan. Juristen denken bijvoorbeeld na over hoe dat juist zit bij bijvoorbeeld gescheiden ouders of pleeggezinnen. In een van de slides werd inderdaad het CST vermeld, maar er is helemaal geen intentie dat in te voeren. Het gaat meer om een vaccinatiebewijs. Om verwarring te voorkomen hebben we de bewuste slide ondertussen ook aangepast.”

Ook Carmen De Rudder, woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat er geen beleidsmatige plannen zijn rond de invoering van een CST voor kinderen. Zij spreekt over een presentatie die maandagavond (20/12) voor onder andere huisartsen en andere betrokkenen werd gegeven en waarin inderdaad een juridisch luik verwerkt was waar kort het CST werd aangehaald.

“Zonder de context van die presentatie is die bewuste flowchart een eigen leven beginnen leiden. Het is geenszins de bedoeling een coronapas in te voeren. Het gaat wel degelijk om een gewoon vaccinatiebewijs. Van elke burger die gevaccineerd is, wordt dat trouwens ook bijgehouden. We willen in de organisatie van activiteiten verder geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Dat is door de verschillende ministers van Volksgezondheid ook benadrukt.” 

Vandenreyt stipt wel aan dat een CST voor kinderen jonger dan twaalf  optioneel is en het daarom ook in de presentatie als dusdanig vermeld werd. In het buitenland is een digitale of papieren coronapas soms wel verplicht voor kinderen. Ook voor wie bijna twaalf wordt, kan een vervroegde aanvraag handig zijn. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar en twee maanden wordt het CST immers wel gevraagd bij sommige evenementen en bijeenkomsten.   

Kinderen hebben steeds toestemming van ouders nodig voor een vaccinatie. Wanneer één ouder weigert, gaat de vaccinatie niet door.

Weigeringsbrief

Het vaccinatiethema ligt al enige tijd gevoelig als het om kinderen gaat. Deze week beweerde bijvoorbeeld een kinderverzorgster dat leerlingen op school zomaar gevaccineerd werden. Joris Moonens, een andere woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bluste op Twitter het brandje door te verduidelijken dat er op dit moment op scholen niet geprikt wordt en al helemaal niet zonder de toestemming van ouders.

Over die toestemming bestaat trouwens ook nog onenigheid in het debat. Zo schrijft Doorbraak dat de overheid voor een  systeem van opt out kiest. Daarbij zouden ouders een weigeringsdocument moeten tekenen dat volgens de website druk zet en intimiderend overkomt. 

Maar het klopt niet dat zo een document getekend moet worden. Op haar eigen website zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat ouders een vaccinatie kunnen weigeren door simpelweg niet op te dagen op het moment van afspraak. Actief een weigering doorsturen, wordt wel aangemoedigd omdat op die manier een ander kind het beschikbare vaccin kan krijgen. 

Een echt weigeringsdocument is slechts in uitzonderlijke gevallen van toepassing. Wanneer bijvoorbeeld één ouder of voogd niet akkoord gaat met vaccinatie kan die een brief doorsturen naar het centrum. Op die manier krijgt een kind dat begeleid wordt door de andere ouder alsnog geen vaccin. "Het is geenszins de bedoeling om in onze communicatie de klemtoon te leggen op weigeren van vaccins", besluit Vandenreyt.

Conclusie

  • Er komt geen breed uitgerold Covid Safe Ticket voor kinderen
  • Een CST is wel optioneel voor wie bijvoorbeeld met kinderen in het buitenland op vakantie wil, of wiens kinderen bijna twaalf worden
  • Voor vaccinatie is steeds toestemming van ouders of voogden nodig. Een school kan nooit zomaar kinderen vaccineren. Op dit moment wordt er ook niet op school gevaccineerd. 
  • Een weigeringsbrief is niet verplicht, maar kan wel om onduidelijkheid in het vaccinatiecentrum te voorkomen. Wanneer één ouder of voogd weigert, wordt geen vaccin gezet. 
  • We beoordelen de stelling dat het Agentschap Zorg en Gezondheid een CST wil uitrollen voor kinderen dan ook als niet waar
Dit artikel is geschreven op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie.
 
Wil je iets laten checken? Stuur ons dan een mail via check@vrtnws.be.

Meest gelezen