Brussels Mobiliteit

Schumanplein Brussel krijgt make-over van € 21 miljoen: "Ontmoetingsplek voor auto’s wordt ontmoetingsplek voor mensen"

Zes jaar na het politiek akkoord is de bouwvergunning voor de heraanleg van het Schumanplein in de Europese wijk in Brussel eindelijk rond. Na een traject van verschillende jaren heeft Brussel Mobiliteit nu de bouwvergunning voor de  plannen binnen. De werken worden door Beliris uitgevoerd en kosten 21 miljoen euro.

Urban.brussels heeft de bouwvergunning toegekend voor de volledige heraanleg van het Schumanplein in de Europese wijk van de hoofdstad. In 2015 bereikten Pascal Smet (Vooruit) en Rudi Vervoort (PS) een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken. Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp.  COBE, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is een groot internationaal architectenbureau dat meermaals in de prijzen viel. BRUT is een jong Brussels bureau.

Procedures en overleg

Na een intense overlegprocedure met buurtbewoners, handelaars en gebruikers van het plein diende Brussel Mobiliteit in 2019 een vergunningsaanvraag in. Het project doorliep nadien de stedenbouwkundige procedure, waaronder een openbaar onderzoek en een advies van de overlegcommissie. In april 2021 werd na overleg tussen het Brussels Gewest en de stad Brussel beslist om het project op enkele vlakken bij te sturen.

De stedenbouwkundige administratie urban.brussels formuleerde daarop, in overleg met Brussel Mobiliteit, een officiële vraag. Zo moest onder andere de mogelijkheid worden onderzocht om meer planten te voorzien en extra bomen aan te planten op het plein en de toegang tot het plein voor personen met beperkte mobiliteit en slechtzienden te verzekeren.

Ontmoetingsplek

Vanuit mobiliteitsstandpunt werd voorgesteld het eenrichtingsverkeer tussen de Kortenberglaan en de Kleine Wetstraat om te keren om de autostroom beter te beheersen en om een fietspad in twee richtingen te kunnen verbinden met de Renaissancelaan.

“Het meeste autoverkeer verdwijnt. Het wordt geen rondpunt meer, maar een echt plein”, zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. "De bedoeling is dat het plein een visitekaartje voor Brussel en België wordt."

Europa betaalt mee

Brussel Mobiliteit diende op basis van deze vragen een aangepast voorstel in in oktober van dit jaar. Urban.brussels oordeelt nu, rekening houdend met de situatie dat er zich onder het plein een groot trein- en metrostation bevindt, dat Brussel Mobiliteit voldoende tegemoet kwam aan de bijkomende vragen die in april werden gesteld. 

Smet denkt dat de werken eind 2022, begin 2023 van start kunnen gaan. "We hopen dat alles klaar is tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, in de eerste helft van 2024." De werken zullen zo’n 21 miljoen euro kosten en worden uitgevoerd door de Brusselse bouwheer Beliris. "Onrechtstreeks betaalt Europa mee voor de heraanleg, want het is opgenomen in het Europees relanceplan."

Meest gelezen