Lagere registratierechten, meer nettoloon en bedrijfswagens zwaarder belast: dit verandert op 1 januari

Januari 2022: een nieuwe maand en zelfs een nieuw jaar waarin weer heel wat dingen veranderen. Zo zullen Vlaamse parlementsleden voortaan minder verdienen, start er een nieuw inburgeringstraject en worden bedrijfswagens zwaarder belast. En voor postzegels, een bezoek aan de autokeuring of de registratie van bouwgrond zal je meer moeten gaan betalen. Ontdek nog meer veranderingen in dit overzicht. 

Nieuwe tarieven voor registratiebelasting

De registratierechten zijn in Vlaanderen de laatste jaren al verschillende keren hervormd. En dat gebeurt nu opnieuw. Want vanaf 1 januari dalen de registratierechten voor de aankoop van een eerste huis of appartement van 6 naar 3 procent. 

Tegelijk wordt het tarief verhoogd voor wie een tweede, derde, vierde, … woning koopt. Die registratierechten gaan van 10 naar 12 procent. Dat geldt ook voor wie vanaf 1 januari een bouwgrond koopt. 

Loonsverlaging Vlaamse parlementsleden

Vlaamse Parlementsleden zullen bij de start van het nieuwe jaar vijf procent minder verdienen. Eind december 2019 werd al een resolutie unaniem goedgekeurd om de vergoedingen van parlementsleden met vijf procent te verlagen, maar die was nog altijd niet uitgevoerd.  

Zo'n twee jaar geleden had de Vlaamse regering besparingen aangekondigd, onder meer in de cultuursector. Als tegengewicht tegen de kritiek zouden de lonen van de Vlaams Parlementsleden met vijf procent dalen. Toch duurde het tot nu vooraleer die beslissing ook effectief wordt uitgevoerd. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de resolutie van onder het stof haalde. 

Meer loon voor werknemers

Heel wat werknemers daarentegen zien hun nettolonen opnieuw stijgen in het nieuwe jaar. Ze zullen gemiddeld 20 tot 30 euro per maand meer overhouden. Dat komt door een indexering van de belastingschalen, maar ook door een betere berekening van de bedrijfsvoorheffing, de belastingen die we via ons loon betalen. 

Daarnaast gaan de lonen nog maar eens omhoog door de hoge inflatie. De helft van alle bedienden bijvoorbeeld zal vanaf januari 3,5 procent meer verdienen. Meer daarover lees je hier. 

Slapende energiecontracten

Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari zogeheten "slapende energiecontracten" niet langer automatisch verlengen. Dat zijn contracten die eigenlijk niet meer beschikbaar zijn op de markt, maar stilzwijgend verlengd worden, waardoor de consument vaak een hogere prijs betaalt.  De leveranciers moeten de klanten met zo'n contract voortaan een alternatief voorstellen. 

"De Inspecteur" op Radio 2 ontdekte begin 2021 dat meer dan een half miljoen Belgische gezinnen zo'n slapend energiecontract hebben en zo jaarlijks gemiddeld 600 euro te veel betalen voor hun energie.

Voor contracten van onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving. 

Nieuwe stookolieketels verboden

Als er aardgas in je straat ligt, mag je vanaf 1 januari je stookolie-installatie niet meer vervangen door een nieuwe. Je zal dan moeten overschakelen op een andere manier van verwarmen. Een herstelling van een bestaande installatie mag wel nog. 

De Vlaamse overheid benadrukt dat stookolie een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen is. Ongeveer 40 procent van de broeikasgasemissies door woningverwarming is afkomstig van het gebruik van stookolie, terwijl er maar 16 procent van de woningen mee verwarmd wordt. Daarom moet stookolie afgebouwd worden ten voordele van minder vervuilende brandstoffen. Vanaf april komen er ook boetes, vanaf minimaal 3.000 euro.

Nieuw inburgeringstraject van start

Vanaf 1 januari gaat ook het nieuwe integratie- en Inburgeringsdecreet van start. In dat nieuwe traject moeten nieuwkomers onder meer gaan betalen voor de cursussen, al zal dat pas ingaan vanaf 1 maart. De cursus Nederlands en de cursus maatschappelijke oriëntatie kosten elk 90 euro en elke afgelegd examen telkens ook 90 euro. Een traject van dus minstens 360 euro.

Een andere nieuwigheid in het decreet is dat NT2-cursisten binnenkort ook een gestandaardiseerde test zullen moeten afleggen om het taalniveau A2 te behalen. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt het onaanvaardbaar dat de testen worden ingevoerd zonder voorbereidend wetenschappelijk onderzoek. De precieze timing van de verplichte testen is nog onduidelijk. 

De hervormingsplannen botsten de voorbije maanden op behoorlijk wat kritiek, niet alleen van de Vlor maar ook van de Vlaamse sociale partners (SERV). Ze vrezen dat de plannen extra drempels zullen opwerpen voor nieuwkomers. Ook vanuit heel wat middenveldorganisaties en het werkveld zelf klonk er al kritiek op het nieuwe beleid. 

Duurdere postzegels

Postzegels worden vanaf 1 januari duurder. Bpost verhoogt de prijs van non-priorzegels met 8 procent, die van priorzegels met ruim 18 procent. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar vanaf januari 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel zal 1,89 euro kosten, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.

Ook postzegels voor zendingen naar andere landen veranderen begin 2022 van prijs. Een brief naar het buitenland sturen kan dan niet meer voor minder dan 2 euro. Het goedkoopste tarief wordt hier 2,09 euro, dat is voor een postzegel voor verzending binnen Europa gekocht in een pakketje van minstens vijf zegels. De prijsstijging moet de toenemende kosten per uitgereikte brief deels compenseren, nu alsmaar vaker een beroep wordt gedaan op digitale communicatie. 

(Lees verder onder de foto)

Autokeuring duurder

In het nieuwe jaar worden ook de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken, aangepast aan de index. Dat meldt Goca Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring. Zo stijgt de keuring voor een benzinewagen van 37,20 naar 38,90 euro. Voor een dieselwagen wordt dat vanaf 1 januari 47,70 euro in plaats van € 45,60. Een herkeuring kost  voortaan 13,80 euro. Voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro. Een gedetailleerde tarievenlijst vind je hier

Bedrijfswagens zwaarder belast

Vanaf 1 januari stijgen de belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine. Het belastbaar voordeel van die auto's stijgt door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. 

Als je van je werkgever een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, en je mag die auto ook voor privéverplaatsingen gebruiken, dan beschouwt de fiscus dat als een belastbaar voordeel. Het voordeel in natura wordt berekend volgens een speciale formule. Die formule houdt onder meer rekening met  de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de auto.

Meer informatie hierover vind je in dit artikel. 

Onmiddellijke boete voor fietsdieven

Wie in het nieuwe jaar waagt om een fiets te stelen, mag een onmiddellijke boete van 250 euro verwachten. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete zelfs 400 euro. De regering voert vanaf 1 januari een lik-op-stukbeleid in tegen fietsdiefstallen. 

Elke dag worden er in ons land ongeveer 230 fietsen gestolen. Op dit moment wordt vaak niet hard opgetreden omdat de politie en het parket hun handen vol hebben met zwaardere misdrijven. Dat gevoel van straffeloosheid wil de regering met het lik-op-stukbeleid aanpakken.

De onmiddellijke boete, die betaald kan worden via bancontact, een QR-code of overschrijving, heeft als voordeel dat fietsdiefstal snel en kordaat kan worden bestraft zonder dat politie en justitie overbelast worden. Tot nu toe moest de politie na een fietsdiefstal op heterdaad de verdachte eerst verhoren al of niet in het bijzijn van zijn advocaat, waarna het parket de vervolging opstart.

Identificatiekaart voor slotenmakers

Slotenmakers moeten in het nieuwe jaar een officiële identificatiekaart kunnen voorleggen aan hun klanten. Nu zijn er nog te veel onbetrouwbare slotenmakers die te hoge prijzen vragen, slecht werk leveren en vaak van telefoonnummer veranderen, waardoor ze moeilijk te traceren zijn.

Slotenmakers zullen die identificatiekaart niet zomaar krijgen. Ze moeten aan twee zaken voldoen: een gedragscode ondertekenen en over de technische competentie beschikken. Dankzij de identificatiekaart weet je zeker dat je te maken hebt met een competente en eerlijke slotenmaker. Bovendien komen er ook controles op die kaarten.

C. Barton van Flymen

Meest gelezen