Steeds meer buitenlandse priesters in Bisdom Hasselt

In het Bisdom Hasselt zijn er momenteel 19 buitenlandse priesters aan het werk. Twintig jaar geleden waren er dat nog maar 5. Het inzetten van buitenlandse priesters volstaat wel niet om het priestertekort op te lossen.

In het bisdom Hasselt zijn op dit moment negentien buitenlandse priesters aan de slag, meestal in parochies. Zij komen onder meer uit Italië en Polen maar ook uit Burkina Faso, Benin, Rwanda, Congo en India. Er zijn ook buitenlandse zusters actief in het bisdom. Het gaat om leden van twee Indonesische congregaties en een congregatie uit Brazilië.

Priesterbestand verouderd

Het inzetten van buitenlandse priesters volstaat niet om het priestertekort op te lossen. 40 van de 71 parochiepriesters zijn ouder dan 60 jaar en maar enkele Limburgse jongeren volgen een priesteropleiding. De meeste priesters blijven wel tot hun 75ste actief en enkelen doen er op vraag van de bisschop nog zelfs een paar jaren bij.

Tijdelijke oplossing

Buitenlandse priesters kunnen ook op elk moment teruggeroepen worden door hun bisschop. Een echte oplossing op lange termijn voor het priestertekort zijn ze dus niet.  Hoe het priestertekort dan wel moet opgelost worden is niet duidelijk. In Limburg en bij uitbreiding heel ons land evolueren we naar een priesterarme Kerk. 

Meest gelezen