Jongeren die kort na Nieuwjaar geboren zijn, doen het beter op de arbeidsmarkt

Jongeren die in het begin van het jaar geboren zijn, doen het merkelijk beter op de arbeidsmarkt dan hun leeftijdsgenoten die later op het jaar geboren zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent en een Tsjechische universiteit. De onderzoekers pleiten ervoor om in het onderwijs extra aandacht te besteden aan die jongere kinderen, want als we de activiteitsgraad willen opkrikken, moeten we zoveel mogelijk schoolverlaters snel aan het werk krijgen.

De onderzoekers bekeken concreet de situatie één jaar na het schoolverlaten. Een representatieve steekproef van 6.000 Vlamingen, geboren in 1978 en 1980, werd gevolgd tot de leeftijd van 26 of 29 jaar. Binnen de groep van onderzochte Vlamingen bleek 8,8 procent niet aan het werk. Bij de jongsten van eenzelfde geboortejaar was de kans om geen baan te hebben 3,5 procentpunt hoger.

Wie later op het jaar geboren is, vindt niet alleen minder snel een job, ook de kans om snel een goede, kwaliteitsvolle job te vinden, is kleiner. Het gaat dan bijvoorbeeld om een job met een vast contract of een voltijds contract. “We zien dat de maturiteitsverschillen, die eerder zijn opgebouwd, zich doorvertalen in de kwaliteit van hun arbeidsmarktprestaties”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert. Uit het onderzoek blijkt dat wie 12 maanden jonger is dan een jaargenoot, 5,1 procentpunt minder kans heeft op een vast contract.

Het is maar beter zo snel mogelijk te remediëren en zoveel mogelijk mensen aan de slag te hebben

Arbeidseconoom Stijn Baert

Het is belangrijk dat we in het onderwijs extra aandacht besteden aan die jongere kinderen, zegt Stijn Baert, al beseft hij dat dat geen evidente vraag is: “Dat is een kwestie van middelen, van centen. De vraag is of men op school voldoende ruimte heeft om daar heel fel te gaan op inzetten. We mogen het hopen en ik denk dat die kinderen het ook verdienen.”

Ze verdienen het niet alleen, zegt Stijn Baert, die extra aandacht op school voor jongere, minder mature kinderen, is ook economisch belangrijk. “Het is beter zo snel mogelijk te remediëren om op het einde van de rit zoveel mogelijk mensen aan de slag te hebben en zoveel mogelijk sterke schouders onder onze sociale zekerheid.”

Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat leerlingen die in het begin van het jaar geboren zijn, beter scoren op vlak van schoolresultaten, sportprestaties en sociaal contact. Dat heeft te maken met het feit dat hun ontwikkeling verder staat, maar ook bijvoorbeeld met het zelfvertrouwen dat daarbij hoort.

Meest gelezen