226 handtekeningen tegen afsluiten Thornerweg: “Voorbode verdere ontgrinding natuurgebied Vijverbroek”

Leden van de actiegroepen Vijverbroek en De Drie Eygen hebben een petitie ingediend tegen het afsluiten van de Thornerweg tussen Kessenich (België) en Thorn (Nederland) voor het gemotoriseerd verkeer. Ze overhandigden vandaag 226 handtekeningen en een 60-tal mails aan burgemeester Jo Brouns (CD&V).  “We vrezen dat dit een voorbode is voor verdere ontgrinding in en om het natuurgebied Vijverbroek”, klinkt het bij de actievoerders.

Actievoerders overhandigen maandag 226 handtekeningen tegen het afsluiten voor autoverkeer van de Thornerweg tussen Thorn in Nederland en Kessenich in België. Naast de praktische  bekommernis dat mensen van Kessenich kilometers zullen moeten omrijden om bij vrienden in Nederland te geraken, wordt gevreesd dat de afsluiting een voorbode is voor verdere ontgrinding in en rond natuurgebied Vijverbroek. 

“Vijverbroek is een Europees beschermd natuurgebied”, vertelt Willy Haemers van Vijverbroek. “Wij hebben aanwijzingen om aan te nemen dat er grindwinning wordt voorbereid door de gemeente Kinrooi, maar daar is absoluut geen draagvlak voor. De mensen van Kessenich zijn in elk opzicht tegen de afsluiting van de Thornerweg."

Duidelijk signaal

Volgens burgemeester Brouns hebben eventuele plannen om de Thornerweg af te sluiten en het dossier van de grondwinning niks met elkaar te maken. “Ik betreur dat de actievoerders hier een link tussen blijven leggen. Laat me de context even schetsen: in het landinrichtingsproject Kessenich is de toekomst van de belangrijke verbindingsweg tussen Kessenich en Thorn aan bod gekomen. Daar is de vraag gesteld over een veilige voetgangersoversteekplaats tussen het centrum van Kessenich en het natuurgebied Vijverbroek. Ook over de grens werd die vraag geteld, parallel aan een vraag in het kader van een mobiliteitsstudie om de Thornerweg af te sluiten. In die context is er in beide gemeenten een bevraging geweest bij de burgers. Vandaag ontvang ik het signaal van 226 mensen uit Kessenich dat dat weg moet openblijven, en dat neem ik ter harte."

"Om tenslotte nog in te gaan op grindwinning: als er geen consensus is tussen landbouw, natuur en gemeenschap kan daar in onze gemeente geen sprake van zijn. Een eventuele grondwinning is dus helemaal niet aan de orde”, aldus nog de burgemeester.

Meest gelezen