Natuurpunt

Drones moeten broedende vogels in West-Vlaamse velden, akkers en natuurgebieden beschermen

Natuurorganisaties doen steeds vaker een beroep op dronebeelden om vogels op te sporen. Wannes Dermout lanceerde het initiatief vorig jaar. Met een warmtecamera probeert hij vogels die zich in lange vegetatie nestelen te redden. Want die nesten worden te vaak weggemaaid. Eén van zijn projecten was in provinciedomein De Gavers in Harelbeke.

“Onder een drone wordt een warmtebeeldcamera bevestigd. Op die manier kunnen nesten die goed verstopt zitten in lange vegetatie toch worden opgespoord. Zo kunnen die nesten worden beschermd”, legt dronepiloot Wannes Dermout uit. Met het blote oog zijn goed gecamoufleerde nesten, in bijvoorbeeld hoog riet, praktisch niet te vinden.

Vogelpopulaties staan onder druk

“Heel veel akker- en weidevogels staan eigenlijk onder grote druk door het verdwijnen van geschikte vegetatie om in te broeden”, verklaart hij het belang van het initiatief. “Vaak worden die uitgemaaid of omgeploegd, waardoor het bestand achteruitgaat." Elk nest zou de kans moeten krijgen om beschermd te worden, stelt Dermout, die ervoor pleit om actieve nestopsporing mee op te nemen in soortenbeschermingsprogramma’s. Met die programma’s bepaalt de overheid hoe bepaalde diersoorten beschermd kunnen worden, zoals de kostendekking voor landbouwers die niet kunnen oogsten omdat er zeldzame vogels broeden op hun akker.

Vleermuizen in De Blankaart

In West-Vlaanderen spoorden de drones naar nesten van velduilen, kievits en bruine kiekendieven. In natuurgebied De Blankaart in Diksmuide was er dan weer een testproject om een vleermuizenkolonie te tellen.

Woudaap
Geert van de Vijver

Zeldzaam woudaapje

In provinciedomein De Gavers in Harelbeke werd met drones gezocht naar de broedplaats van het zeldzame woudaapje, een kleine reigerachtige vogel die maar zelden broedt in onze contreien. De bedoeling was om het woudaapje in alle rust te laten broeden.

De dronecamera spoorde het afgelopen jaar meer dan 30 soorten vogels op, maar kan ook gebruikt worden bij het opsporen van andere dieren zoals hazen, konijnen of reekalfjes.

Meest gelezen