Professor discriminatierecht na veroordeling Jeff Hoeyberghs: "Seksismewet verdwijnt beter, er is geen grens aan"

Professor discriminatierecht Jogchum Vrielink vindt dat de seksismewet beter kan worden afgeschaft. Hij doet die uitspraak na de veroordeling van Jeff Hoeyberghs omdat die vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan. Vrielink vindt voor alle duidelijkheid de uitspraken van Hoeyberghs verwerpelijk, maar hij zegt ook dat de seksismewet te ruim is, "waardoor zowat alles er onder kan passen". "Er zijn andere, minder vrijheidsbeperkende instrumenten", aldus Vrielink.

Voor alle duidelijkheid: professor Jogchum Vrielink vindt de uitspraken van Hoeyberghs verwerpelijk, maar hij stelt zich ook vragen bij de seksismewet die onder meer gebruikt werd om Hoeyberghs te veroordelen. De seksismewet kwam er in 2014 nadat de film "Femmes de la rue" duidelijk had gemaakt dat de intimidatie van vrouwen op straat ook in ons land een probleem is. 

Of zijn uitspraken in de algemeenheid aanzetten tot haat durf ik te betwisten

Jogchum Vrielink

"Alleen, die wet is heel ruim, en dat kan een probleem zijn", steekt Jogchum Vrielink van wal. Hij is professor discriminatierecht aan de Université Saint-Louis in Brussel, en specialiseert zich onder meer in haatspraak en vrije meningsuiting. 

"Het gaat in de seksismewet om elke uiting en handeling die de ernstige waardigheid van de persoon aantast, die gepleegd wordt met de bedoeling om die persoon te reduceren tot zijn of haar geslacht of minderwaardig te beschouwen op basis van geslacht. En dat is allemaal vaag en voor interpretatie vatbaar", gaat Vrielink verder.

"Een rechter moet natuurlijk de wet naleven, en als je de uitingen van meneer Hoeyberghs naast de wet legt, dan kan je als rechter bijna niet anders dan zeggen dat de wet overtreden is", benadrukt de professor discriminatierecht nog. 

"Het is maar de vraag of de seksismewetgeving ook echt seksisme tegengaat. Er zijn misschien betere instrumenten", aldus Jogchum Vrielink in "De wereld vandaag" op Radio 1. Herbeluister hier het gesprek:

"Maar als ze zo ruim is, dan kan er natuurlijk alles worden ondergebracht, door eender wie daar zin in heeft. Het is altijd een stok om de hond te slaan", aldus Vrielink. En da's een mogelijk gevaar voor het recht op vrije meningsuiting. Vrielink ziet de wet dan ook liever verdwijnen. "Ik was destijds ook al tegenstander omdat het te ruim is, er waren toen al en er zijn nu ook nog genoeg andere instrumenten om op te treden tegen discriminatie, haatdragende berichten en belaging."

"Het moet binnen de seksismewet in principe wel altijd over concrete personen gaan", verduidelijkt Vrielink nog in "De wereld vandaag". "In het vonnis lees je ook bepaalde uitspraken die hij gedaan heeft tegenover concrete individuen, die niet altijd in de media zijn gekomen. Die hadden hoe dan ook wel tot een veroordeling kunnen leiden, denk ik. Maar alles wat ruimer is, de algemene uitspraken, daarvan denk ik dat ze onder de vrije meningsuiting zouden kunnen vallen, maar daarvoor moet die ruime en vage wet op zijn minst worden aangepast", aldus Vrielink nog. Hij laat verstaan dat de wet ook eerder weinig in de praktijkt gebruikt wordt. 

Aanzetten tot haat en discriminatie

Hoeyberghs werd ook veroordeeld omdat hij door zijn uitspraken aanzet tot haat en geweld tegen vrouwen, aldus de rechtbank. Zowel op mentaal als op fysiek vlak, staat er te lezen in het vonnis. 

"Maar dat is misschien wat te kort door de bocht", zegt Vrielink. "Voorhouden dat vrouwen fundamenteel minderwaardig zijn is niet perse aanzetten tot haat, in juridische zin. Het is vulgair, maar niet heel expliciet "aanzetten tot". En het Grondwettelijk Hof vereist dat expliciete wel, in zijn rechtspraak. Dus of Hoeyberghs' meer algemene uitspraken echt aanzetten tot haat en discriminatie durf ik te betwisten", aldus Vrielink. 

De algemene uitspraken zouden eerder onder de vrije meningsuiting vallen, maar daarvoor moet de wet worden aangepast

Jogchum Vrielink

Er is wel een concreet element in het vonnis waar dat "aanzetten tot" duidelijk naar voren komt, zegt Vrielink. Zo heeft, staat er te lezen in het vonnis, Hoeybergs over een meisje in de klas van zijn zoon het volgende gezegd. "Ik zou ze van haar fietske trekken, allebei haar banden platzetten (...) en haar sjakoske in brand steken." 

Gemengde reacties

De veroordeling van Hoeyberghs beroert in ieder geval heel wat stemmen op social media. Voorzitter van N-VA Bart De Wever stelt op Twitter dat de uitspraken van Hoeyberghs "dom en schandalig waren". "Maar laakbaar is iets anders dan strafbaar. Vrijheid kan niet beschermd worden door ze in te perken", aldus De Wever. Ook voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken reageerde op Twitter:

Ook strafpleiter Joris Van Cauter zegt dat de straf voor Hoeyberghs zwaar is, en stelt zich vragen bij de wetten op basis waarvan het vonnis werd uitgesproken:

Maar voor elke mening die zich op zijn minst vragen stelt bij het vonnis (of toch de basis waarop de veroordeling werd gemaakt) is er ook een stem die zich wel achter de veroordeling (en de basis waarop die werd gedaan) schaart. Zo ook Heidi De Pauw, CEO van Child Focus, valt uit haar tweet op te maken:

Meest gelezen