Spilindex wordt in februari weer overschreden: uitkeringen en ambtenarenweddes stijgen met 2 procent

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex in februari opnieuw wordt overschreden. Dat blijkt uit de nieuwste vooruitzichten. Dat betekent dat de uitkeringen in maart en de ambtenarenweddes in april opnieuw zullen stijgen. De vorige overschrijding dateert van december 2021.

Het is van 1982 geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond. De vorige overschrijding dateert nog maar van vorige maand. Twee maanden later zou dat dus opnieuw het geval zijn. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april met 2 procent. Later in 2022 zou geen overschrijding meer volgen.

Het Federaal Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van maar liefst 5 procent, tegenover 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020. De groeivoet van de gezondheidsindex -gebruikt voor onder meer de lonen, uitkeringen en huren- zou dit jaar uitkomen op  4,9 procent.

De volgende maanden ziet de instelling de inflatie zelfs aantrekken naar meer dan 6 procent, als gevolg van de hoge en zeer volatiele energieprijzen. De inflatie die begin 2022 wordt verwacht is "ongezien sinds 1984", aldus het Planbureau.

In augustus 2021 was er ook al een overschrijding van de spilindex. Dat komt er dus op neer dat op 7 maanden tijd de spilindex drie maal werd overschreden, en de uitkeringen en ambtenarenweddes dus eveneens drie maal stegen.

Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer jaarlijks. 

Meest gelezen