Foto Wikipedia

Extra geluidsschermen op Expresweg Brugge moeten Sint-Andries en Sint-Michiels beter beschermen

Vanaf maart plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe geluidsschermen langs de Expresweg (N31) in Brugge. De schermen komen over een afstand van zo'n 2 kilometer aan beide kanten van de weg. Ze moeten de wijken Sint-Andries en Sint-Michiels beter beschermen tegen geluidshinder.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet metingen uitvoeren om de geluidshinder op de Expresweg in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de geluidsniveaus op verschillende plekken hoger lagen dan de vooropgestelde grens van 60 dB. Daarom komen er nieuwe schermen tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan aan beide kanten van de weg in Brugge. Het bestaande scherm aan de Wittemolenstraat wordt enkele honderden meters verder doorgetrokken tot aan de Koning Albert I-laan. 

Hoogte werd berekend

De hoogte van de nieuwe schermen varieert tussen 2,5 en 6 meter. De ideale hoogte van elk scherm werd bepaald op basis van simulaties. Per locatie werd zo onderzocht welke hoogte nodig is om het geluidsniveau lager dan 60 dB te krijgen. Om de schermen te plaatsen, moeten er enkele bomen worden gerooid. Die worden gecompenseerd door nieuwe bomen, verderop aan de Dudzeelsesteenweg. Als alles volgens planning verloopt, staan de schermen er tegen eind 2022. 

Beperkte hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt zich sterk dat er weinig hinder zal zijn voor het verkeer. Er wordt vooral gewerkt op de parallelwegen naast de Expresweg. Deze wegen moeten tijdelijk afgesloten worden voor auto’s wanneer de aannemer de schermen plaatst. Fietsers kunnen wel langs de werf rijden. 

Meest gelezen