Crombez beschuldigt minister Somers van onwettige tussenkomst bij privatisering thuiszorgdienst in Oostende

In Oostende haalt oppositiepartij Vooruit zwaar uit naar minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez (Vooruit) stellen dat de minister onwettig heeft geoordeeld over de overdracht van de thuiszorgdiensten van de stad Oostende naar een private speler. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is die overheveling op meerdere punten onwettig, en moet de beslissing van stad Oostende, waar Bart Tommelein (Open VLD) burgemeester is, vernietigd worden. Minister Somers ziet daar geen redenen toe en stelt dat hij wel wettig gehandeld heeft.  

In augustus vorig jaar heeft de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van het OCMW van Oostende besloten om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens. Sinds 1 januari zijn daardoor 90 thuiszorgers van Oostende bij de private zorgorganisatie terechtkomen. Volgens de oppositie blijkt uit loonsimulaties dat het afgestoten personeel, ondanks de beloftes, toch zou moeten inleveren.

Burgemeester Bart Tommelein heeft de thuiszorg van Oostende afgestoten, maar daar heeft hij wettelijk gezien niet de toelating voor

John Crombez, Vooruit Oostende

Gemeenteraadsleden Jeroen Soete en John Crombez, beiden lid van oppositiepartij Vooruit, dienden vervolgens klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen die beslissing. Ook de vakbonden ACV en ACOD deden dat.

"Burgemeester Bart Tommelein heeft de thuiszorg van Oostende afgestoten in het kader van een besparingsoperatie, maar daar heeft hij wettelijk gezien niet de toelating voor", stelt Crombez. "Hij heeft als burgemeester de plicht om te zorgen dat er voldoende zorg is. De overheveling was niet correct, daarom hadden we klacht ingediend."

"Onwettige beslissing"

Tot verbazing van Vooruit Oostende kwam het antwoord op de klacht niet van het ABB of van de gouverneur, maar van het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). De minister laat in zijn antwoord weten dat hij geen redenen ziet om de beslissing over de overdracht van tafel te gooien. "De minister vindt zelfs dat het OCMW Oostende gepast inspeelt op de noden die zich op het terrein en de veranderingen die zich in het zorglandschap voordoen", klinkt het bij Vooruit.

Uit het volledige dossier blijkt dat het ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit wordt gevraagd

"Nochtans adviseert het ABB het tegenovergestelde", vertelt John Crombez. "Uit het volledige dossier blijkt dat het ABB een adviesnota en ontwerp ministerieel besluit aan de minister heeft bezorgd waarin de vernietiging van het besluit wordt gevraagd. Er is namelijk geen decretale grondslag voor de operatie en de OCMW-wet wordt ook geschonden. Het besluit van de Oostendse Raad voor Maatschappelijk Welzijn is dus op verschillende punten onwettig, zoals wij ook aanhaalden in onze klacht." 

"De minister heeft dat advies ontvangen en verknipt", gaat Crombez verder. "Hij heeft alle problemen en onwettigheden eruit gehaald. Hij heeft de argumentatie van burgemeester Bart Tommelein er zelf aan toegevoegd en de omgekeerde conclusie van zijn administratie eronder geplakt. Volgens hem is er geen enkel probleem, terwijl de administratie vraagt de overheveling te vernietigen."

De minister heeft dat advies ontvangen en verknipt

Partijgenoten

"Ik snap op geen enkele manier dat een minister die bevoegd is voor de naleving van de wetten zelf bewust iets onwettigs doet", haalt Crombez uit. "Hij gaat in tegen het advies van het ABB en doet alsof het niet bestaat. De minister liegt met andere woorden."

Ik snap op geen enkele manier dat een minister die bevoegd is voor de naleving van de wetten zelf bewust iets onwettigs doet

Crombez en zijn partijgenoten vermoeden ook dat hun burgemeester en de minister onder een hoedje hebben gespeeld. "Het eerste wat je dan denkt is dat Tommelein als partijgenoot van de minister gevraagd heeft om die beslissing te maken in zijn voordeel. We gaan uitzoeken in de gemeenteraad van Oostende of hij dat gedaan heeft."

Naar Raad van State?

Crombez benadrukt dat er meer onderzoek nodig is naar de precieze gang van zaken in dit dossier. "We gaan dit nu verder uitzoeken in de gemeenteraad van Oostende. We zullen ook vragen dat dit in het parlement wordt uitgespit. Alle dossiers van minister Bart Somers moeten worden bekeken. Je kunt als lokaal bestuur niet meer zeker zijn of iets in orde is, als de minister niet meer de waarheid spreekt. We overwegen ook om naar de Raad van State te stappen"

Je kunt als lokaal bestuur niet meer zeker zijn of iets in orde is, als de minister niet meer de waarheid spreekt

"Intussen gaan we er alles aan doen om zowel de zorg voor de mensen als de voorwaarden voor de personeelsleden zoveel mogelijk in orde te brengen. We willen zorgen voor stabiliteit in tijden van onzekerheid, want door dergelijke onwettigheden creëer je enorm veel onstabiliteit", besluit Crombez.

Somers: "Ik heb niet onwettig gehandeld"

Minister Bart Somers reageert in "De Wereld Vandaag" op Radio 1 dat hij niet onwettig gehandeld heeft. "Ik heb mijn toezicht op een juiste manier ingevuld. Ik heb die klacht bekeken en ben tot het oordeel gekomen dat ik de beslissing niet moet vernietigen. Ik heb daar verschillende redenen voor. Het is volledig conform de regelgeving, want het beantwoordt aan de voorwaarden die de OCMW-wetgeving stelt. Daarnaast is er een nieuwe Europese regelgeving die mijn beslissing ondersteunt."

"Als minister heb ik wel degelijk de bevoegdheid om te vernietigen of niet", stelt hij verder. "Ik heb zelfs een opportuniteitstoezicht. Over zaken die ik onwettig zou vinden, zou ik toch kunnen beslissen ze niet te vernietigen. Mijn voorgangers hebben dat gedaan. Je zou dat kunnen doen wanneer de vernietiging van een bepaalde zaak meer schade zou verrichten dan het zo te laten. In deze heb ik het zelfs niet nodig, want ik vind deze zaak wettig."

Mijn administratie heeft inderdaad een ander, meer conservatief advies gegeven, maar als minister bestudeer je die argumenten en neem je autonoom een beslissing

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD)

Verder zegt de minister dat hij het advies van zijn administratie niet blindelings moet volgen. "Mijn administratie heeft inderdaad een ander, meer conservatief advies gegeven, maar als minister bestudeer je die argumenten en neem je autonoom een beslissing. Ik heb die beslissing ook gemotiveerd in een brief aan de gemeenteraad van Oostende."  

"Eigenlijk gaat het hier om een politieke discussie. De redenering van Vooruit in Oostende is dat eens een OCMW bepaalde dienstverlening aanbiedt, ze dat eeuwig moeten blijven doen op die manier. Dat is niet hoe ik kijk naar de lokale economie die steeds evolueert. Ik kan ook niet geloven dat dat de initiële bedoeling van de wetgever was", aldus Somers.

Deze beslissing is genomen door een enorme meerderheid van de Oostendse OCMW-raad

De minister meent dan ook dat de Oostendse zaak een positieve beoordeling zou krijgen bij de Raad van State. "Het is de Raad van State die op het einde van de rit beslist hoe artikel 60 van de OCMW-wet moet gelezen worden. Tot nu toe heeft de Raad een restrictieve interpretatie gehanteerd, maar de situatie is nu gewijzigd. Als er vandaag een gelijkaardige zaak bij de Raad zou komen, zal de Raad oordelen dat het wel conform de wet is. De argumenten die aangehaald zijn door stad Oostende zijn sterk genoeg om zo'n precedent te verkrijgen."

Dat de beslissing van de minister beïnvloed zou zijn door zijn partijgenoot en burgemeester van Oostende Bart Tommelein, klopt volgens de minister ook niet. "Deze beslissing is genomen door een enorme meerderheid van de Oostendse OCMW-raad. Dus niet enkel Open VLD, maar ook N-VA, CD&V en Groen hebben dit dossier goedgekeurd."

Meest gelezen