Vijftien artsen geschorst voor uitspraken tegen het coronavaccin

De Orde der Artsen, die toeziet op de deontologie van de Belgische artsen, heeft vorig jaar vijftien artsen tijdelijk geschorst omdat ze zich uitgesproken hadden tegen het coronavaccin. Dat schrijft het Franstalige weekblad Le Vif. De termijnen van de schorsing lopen van één maand tot twee jaar. De artsen kunnen wel in beroep gaan, wat opschortend werkt.

Op 23 januari vorig jaar richtte de Orde der Artsen een deontologisch advies aan al zijn leden, dat zijn alle artsen die in België de geneeskunde uitoefenen. In het advies stond onder meer dat de Orde "krachtig stelling zou nemen tegen de verspreiding van informatie die niet in overeenstemming is met de huidige stand van de wetenschap". 

In de loop van het jaar behandelden de provinciale kamers van de Orde tientallen klachten in verband met uitspraken over coronavaccins, wat tot 22 veroordelingen leidde. Sommige daarvan zijn waarschuwingen of berispingen maar in vijftien gevallen ging het dus om een schorsing, een tijdelijk verbod dus om het beroep uit te oefenen.

Artsen klagen artsen aan

De klachten bij de Orde kwamen heel vaak van andere artsen. "Dat is uitzonderlijk", zegt Michel De Neyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, "in een collegiale houding is dat normaal gezien niet ok. Maar dat was omdat die artsen het water aan de lippen stond."

"Die artsen werkten dus op de spoed of op intensieve verzorging of in een huisartsenpraktijk en ze konden echt niet meer volgen qua werkdruk. Ze moesten met lede ogen aanzien hoe collega's die de vaccinatie ondermijnden de volksgezondheid in het gedrang brachten."

"Gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen duidelijk aan dat desinformatie meteen leidt tot een vertrouwensbreuk, tot lagere vaccinatie en tot een opstoot van de besmettingscijfers", aldus nog Deneyer.

Schorsingen tot twee jaar

De schorsingen van de artsen duren van één maand tot, in een paar gevallen, twee jaar. Gedurende die tijd kunnen de artsen dus niet als arts werken, tenzij ze beroep aantekenen. Dat beroep, dat in laatste instantie tot bij het Hof van Cassatie kan gaan, werkt namelijk opschortend.

Er zijn (voorlopig) geen cijfers van klachten of veroordelingen per provincie of per regio. Volgens Le Vif zijn de provinciale raden in Vlaanderen het strengst geweest.

Meest gelezen