Alexander Dumarey

Gent had er helemaal anders kunnen uitzien: koppige inwoners redden bekende Rabot-torens van afbraak in 15e eeuw

Nieuw onderzoek van professor Jelle Haemers van de KU Leuven wijst uit dat de bekende Gentse Rabot-torens op het nippertje zijn ontsnapt aan de sloop in de 15de eeuw. "De Gentenaars hebben hun legendarische koppigheid toen voor een allerlaatste keer in de strijd gegooid", zegt de prof.  

In de Rabotwijk in Gent, in het noorden van de stad, staan nu twee monumentale torens die het stadszicht er al eeuwen bepalen. Uit onderzoek van professor Jelle Haemers (KU Leuven) blijkt dat het helemaal anders had kunnen lopen, dat ze er bijna verdwenen waren. Maximiliaan van Oostenrijk, de keizer van het Habsburgse Rijk en grootvader van Keizer Karel, en de koppige Gentenaars spelen de hoofdrollen in dit verhaal.

Triomfboog tegen bezetter

Haemers onderzocht vergeten en eeuwenoude correspondentie in de archieven en deed een sensationele ontdekking. Hij vond een brief van de Habsburgse Keizer Maximilaan van Oostenrijk aan de Gentenaars. In de brief speelde het Rabot een centrale rol. "Het leger van Maximiliaan belegerde Gent in 1488 omdat de stad in opstand was. De Gentenaars hielden stand en konden de Habsburgers afhouden. Ze bouwden de torens als een triomfboog in het noorden van de stad op de plaats waar de vijand gelegerd was. Ze ontstond het Rabot, dat ook dienst deed als sluis."

In een recent ontdekte brief uit 1492 eist de Habsburgse keizer dat de Gentenaars de torens afbreken als straf voor de opstand

professor Jelle Haemers, KU Leuven

Vier jaar later krijgt Maximiliaan Gent toch op de knieën. Hij verordent in de pas ontdekte brief dat de torens afgebroken moeten worden als straf voor de Gentse weerstand. De Gentenaars moeten de torens trouwens ook zelf slopen. De stenen van de gebouwen moeten ze verslepen naar het Prinsenhof waar ze er dan een dwangburcht mee moeten bouwen." 

Geen Stroppendragers maar Stenenslepers

De Gentenaars verzetten zich tegen die straf. "Ze hebben onderhandeld om de torens te redden. Uiteindelijk zijn ze er met een grote boete van af gekomen. Zo zijn de Rabot-torens gespaard", zegt Haemers. Dat de ontdekking er komt na het lezen van een vergeten brief, vindt hij fantastisch. "Dit maakt geschiedenis zo leuk, het verleden blijft in beweging." Hij voegt er ook aan toe dat Gentenaars, als het allemaal anders was gelopen, nu misschien wel de bijnaam "stenenslepers" hadden gekregen in de plaats van de "stroppendragers". "Het is één van de laatste keren dat de Gentenaren zo goed stand konden houden tegen een bezetter."

Zicht op het Rabot in 2014
Alexander Dumarey

Meest gelezen