"Er komt een factuur van meer dan 11 miljard naar ondernemingen": Voka pleit voor (sociaal rechtvaardige) indexsprong 

Werkgeversorganisatie Voka pleit voor een indexsprong om de loonkosten in ons land onder controle te houden. Dat heeft de Voka-voorzitter Wouter De Geest gezegd in "De zevende dag". Hij vraagt daarmee om de volgende automatische verhoging van de lonen over te slaan en zo ondernemingen meer ademruimte te geven. Verder blikt hij vooruit naar 2022 en wat die vijfde coronagolf voor het bedrijfsleven betekent.  

Elf miljard. Dat is de factuur die de ondernemingen gepresenteerd zullen krijgen het komende jaar, omdat er in 2022 twee tot drie indexaties zullen komen. In totaal gaat dat om 7 procent loonsverhoging. Volgens werkgeversorganisatie Voka gaat dat omgerekend om 11 miljard euro. Dat heeft de Voka-voorzitter Wouter De Geest gezegd in "De zevende dag". Hij pleit daarmee ook voor een resoluut nieuw model van loonoverleg. 

"Dat is 11 miljard die aan de marges van de ondernemingen vreet. Samen met de energiekosten, samen met de verhoogde vrachtkosten, ... in een land met producten die geëxporteerd moeten worden", legt De Geest uit. Voka is voorstander dat de koopkracht van iedereen wordt gegarandeerd, maar dan is er volgens De Geest wel nood aan hervorming in de politiek. 

Bekijk hieronder het gesprek met Voka-voorzitter Wouter De Geest in "De zevende dag".

Videospeler inladen...

Centen in plaats van procenten

"We moeten niet wachten tot 2023 of 2024, maar nu durven nadenken over het indexeringsmechanisme", gaat De Geest verder. "Waarom zouden we niet spreken over een indexsprong die - wat mij betreft - gemoduleerd kan zijn. We hebben systemen gekend van centen in plaats van procenten, wat sociaal rechtvaardig zou zijn", aldus De Geest. 

Volgens De Geest zijn er verschillende pistes mogelijk. "We zouden de indexsprong kleiner kunnen maken, of er geen doen voor de hoge inkomens. Want waarom moet er een volledige index zijn op de hoge inkomens? Want uiteindelijk is de koopkracht van de basisproducten voor iedereen hetzelfde", verduidelijkt De Geest. 

Volgens hem moeten politici nu snel werk maken van de noodzakelijke hervormingen voor ons land en niet "ziende blind blijven", zoals De Geest het verwoordt. "In 2024 gaan we willen repareren in plaats van op dit ogenblik te anticiperen."

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet eerder al in "Villa politica" verstaan voorlopig niet op het voorstel van Voka in te gaan. "Realistisch gezien is noch een indexsprong noch een wijziging van die wet voorzien. En ik voorzie dat dat ook de uitkomst zou zijn". 

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil niet raken aan de automatische indexering van de lonen. "De automatische indexering is de tegenhanger van de wet van 1996, die de stijging van de lonen binnen de perken houdt", zei Bouchez in "L'invité", op de Franstalige commerciële omroep RTL-TVI. "Als je aan de index raakt, verdwijnt de wet van 1996. We moeten daarover eerlijk zijn. We hebben een systeem in evenwicht, en ik ben voorstander van het behoud van dat evenwicht."

Hakken in het zand

"Vanaf men een idee heeft van verandering, gaan de hakken in het zand", reageert De Geest op de uitspraak van Lachaert. "Het is precies een politiek van hakken in het zand die ons leidt in dit land dat wij niet klaar zijn voor de 21e eeuw maar nog steeds bezig zijn met de achterhoedegevechten van de 20e eeuw", aldus De Geest. 

Aan tafel in "De zevende dag" zat ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Wat de regering betreft is het heel duidelijk", zegt hij, "die index laat je spelen, maar je hebt wel de loonnorm en die respecteer je ook.". Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pleitte eerder al voor een sociale noodindex in de strijd tegen onder meer de hogere energiefactuur.  Concreet zou die noodindex betekenen dat wie minder verdient meer overhoudt aan de indexering dan wie een hoog loon heeft. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen