"Problematische communicatie en sterk afgenomen angst voor coronavirus zijn nefast voor motivatie om regels te volgen"

De motivatie bij de bevolking om de coronamaatregelen en aanbevelingen van de overheid op te volgen, is volgens socioloog Ignace Glorieux sterk afgenomen. "De motivatie om de regels strikt te volgen is, denk ik, een stuk minder dan in het begin, ook al vanwege de duur van de pandemie en de problematische communicatie", zegt Glorieux in "De wereld vandaag". 

De nieuwe quarantaineregels zijn vanaf vandaag in voege, maar het is de vraag of de bevolking gemotiveerd is de verschillende regels en aanbevelingen op te volgen.  De aanbeveling om extra voorzichtig te zijn als je een hoogrisicocontact hebt gehad, legt de verantwoordelijkheid bij de bevolking.

"Ik denk dat dat geen goed idee is. Hiermee leg je de verantwoordelijkheid bij de individuele mensen. Iedereen heeft wel een reden om af te wijken of iets soepeler te zijn. Als iedereen de regels zelf gaat interpreteren, komt er van de regels niet veel in huis. Dat is problematisch, denk ik", legt socioloog Ignace Glorieux uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Goed om te weten

Isolatie en quarantaine zijn niet hetzelfde. In quarantaine moet je als er een vermoeden is dat je drager bent van het coronavirus. Je mag dan enkel naar de apotheek, dokter of supermarkt, mét een mondmasker. Als je positief test op het coronavirus, moet je in isolatie. Dan mag je niet naar buiten.  

 
Wie minder dan 180 dagen geleden een positieve test heeft afgelegd (en dus een herstelbewijs heeft), is sowieso vrijgesteld van test en quarantaine na een hoogrisicocontact, zolang hij of zij geen symptomen heeft. 

Angst voor coronavirus is kleiner geworden

De motivatie om de regels en aanbevelingen op te volgen, is ook afgenomen omdat de angst voor het coronavirus kleiner is geworden. 

"Ik denk dat er relatief weinig mensen zijn die echt schrik hebben om ernstig ziek te worden, laat staan te sterven door corona. De motivatie om de regels strikt te volgen is, denk ik, een stuk minder dan in het begin, ook al vanwege de duur van de pandemie. Daar komt bij dat we in onze cultuur niet geleerd hebben om collectief te denken", legt Glorieux uit.

"We worden opgevoed van kleins af aan om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen, om te presteren, om in competitie te gaan en niet aan de groep te denken. Dat is problematisch in een pandemie. Als niet de volledige groep meewerkt, is de oplossing in een pandemie heel ver af. We moeten het samen doen en collectief gaan denken."

Problematische communicatie

"Wat ik de afgelopen twee jaar mis in de coronacrisis, is een beleid dat aan de motivatie werkt",  zegt Glorieux. "Het groepsgevoel dat we in het begin spontaan nog hadden, is snel weggeëbd. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze niet meer naar het nieuws kijken of luisteren. Ze willen het niet meer horen. Maar toch, er moeten toch mediaspecialisten in staat zijn om dat collectieve gevoel en de motivatie aan te wakkeren."

Het is logisch dat naarmate de pandemie langer duurt, de motivatie om de regels te volgen, afneemt. "Al van in het begin van de pandemie was de communicatie problematisch. Vorige week hoorde ik op de radio een campagne voor de boosterprik, maar die is zo flets."

"We hebben toch betere communicatiespecialisten die van alles aan de man kunnen brengen wat we niet nodig hebben. Laat die mensen nu doen wat we wel nodig hebben", besluit Glorieux.

Meest gelezen