Cover Images

Grootste muntschat ooit in het noorden van Spanje werd opgegraven door... een das

In het noorden van Spanje zijn 209 munten uit de Laat-Romeinse tijd ontdekt. Het zou gaan om de grootste muntschat die ooit in die regio gevonden is. De archeologen hebben de vondst wel te danken aan een das die een aantal munten heeft opgegraven op zoek naar eten. 

De vondst dateert van een jaar geleden, maar de resultaten zijn nu gepubliceerd in het Magazine voor Prehistorie en Archeologie van de Autonome Universiteit van Madrid. De muntschat werd gevonden in de grot van La Cuesta de Bercio in de regio Asturië in het noorden van Spanje.

Opvallend is dat de eer zo goed als zeker toekomt aan een hongerige das die in de hevige winter van vorig jaar op zoek was naar eten. Het dier zou een aantal Romeinse munten hebben opgegraven die daarna werden gevonden door iemand uit de streek. Die bracht archeologen op de hoogte en tijdens de zomer hebben die op dezelfde plaats niet minder dan 209 gouden, zilveren en bronzen munten opgegraven.

Het gaat om Romeinse munten van het midden van de tweede eeuw na Christus tot de periode onder de West-Romeinse keizer Valentianus III die regeerde tussen 425 en 455 na Christus. Opvallend is dat veel munten van ver komen: er zijn er bij die geslagen werden in Constantinopel, Antiochië en Thessaloniki, in wat toen het Oost-Romeinse rijk was, en een kwam zelfs uit Londen. 

Aan de hand van de datering leiden archeologen af dat de muntschat wellicht begraven werd in de woelige periode midden de 5e eeuw, zoals wel meer gebeurde in tijden van oorlog. In die periode had de Germaanse stam van de Sueven of Zwaben zich na een plundertocht doorheen Gallië gevestigd in het noordwesten van Spanje en voerden ze daar strijd met Romeinen en andere Germanen zoals de Visigoten. 

  • Groene cirkel: oorsprong en latere woonplaatsen van Sueven met hun rijk in Spanje in groene stippellijn
  • Blauw: migratie; laatste fase over Rijn doorheen Gallië tot Spanje (406-410).

Meest gelezen