Nationaal Park Hoge Kempen

Nog 13 domeinen dingen mee naar erkenning als Nationaal Park of Landschapspark: dit zijn de kanshebbers

13 van de 23 Vlaamse parken die zich vorig jaar kandidaat stelden om erkend te worden als Nationaal Park of Landschapspark, zijn geselecteerd voor de volgende ronde. Dat maken minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (beiden N-VA) bekend. De resterende kandidaten worden nu begeleid in het opstellen van een masterplan, in het voorjaar van 2023 wordt een definitieve keuze gemaakt.

Vlaanderen startte in april 2021 de zoektocht naar kandidaten voor 4 Nationale Parken Vlaanderen en 3 Landschapsparken. In september dienden 13 gebiedscoalities een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en 10 voor erkenning tot Nationaal Park Vlaanderen. Twee onafhankelijke jury’s, één voor elk parkstatuut, beoordeelden de voorbije maanden welke kandidaturen aan alle voorwaarden voldeden. 7 kandidaat-Landschapsparken en 6 kandidaat-Nationale Parken gaan door naar de volgende ronde.

Dries Desloover (Agentschap Natuur en Bos): "We willen die gebieden ook internationaal op de kaart kunnen zetten"

Videospeler inladen...

Uitzonderlijke natuur duurzaam beschermen

Bij een Nationaal Park Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. De gebieden moeten op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot vormen, en voldoende gewapend zijn om hun natuur duurzaam te beschermen.

De 6 geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn:

 • Bosland
 • Brabantse Wouden
 • Hoge Kempen (bestaand nationaal park)
 • Kalmthoutse Heide
 • Scheldevallei
 • Taxandria

Grote Netewoud, Brugs Polderland, Demervallei en Rivierenland haalden de selectie niet. Volgens de jury is de afstand tot de basisvoorwaarden nog te groot op vlak van natuurontwikkeling, effectieve oppervlakte natuurkern of partnerschap.

Bij een Landschapspark ligt het accent op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark moeten landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand gaan.

Voor de titel Landschapspark werden deze kandidaten geselecteerd:

 • Boerenlandschap Pajottenland
 • Grenzeloos Bocagelandschap
 • Hart van Haspengouw
 • Kempen-Broek
 • RivierPark Maasvallei
 • Vlaamse Ardennen
 • Zwinstreek

Hier vielen Bulskampveld, Merode, Westhoek, De Wijers, Grenzeloze Getevallei en Kleine en Grote Nete uit de boot. De jury voor de landschapsparken heeft naar eigen zeggen de kandidaten geselecteerd “die een samenhangend gebied vormen, en waarvoor een evenwichtige en gedragen coalitie klaar staat om een geloofwaardig en ambitieus masterplan voor te leggen”.

Zwinstreek

100.000 euro ondersteuning

De geselecteerde kandidaten starten nu met een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het begeleidingstraject, in het voorjaar van 2023, beoordelen de jury’s de plannen. Midden 2023 volgt de eigenlijke erkenning door de Vlaamse regering.

“Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid, het staat er centraal”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Na deze jurybeoordeling is meer dan ooit duidelijk dat de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed groot is. We moeten ze dan ook voluit benutten.” Partijgenoot en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele treedt Demir bij: “Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Het is daarom van belang om zorg te dragen voor deze sites en ze op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties”.

“Ook zonder statuut van bijzonder grote meerwaarde”

De Vlaamse parken die niet doorgaan naar de volgende ronde, worden door de jury “geloofd voor hun inspanningen en aangemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan en verder te werken om zo in de toekomst alsnog het statuut van Vlaams Park te bekomen”. Vanuit de Vlaamse overheid zullen ze blijvend bijgestaan worden om de beleidsdoelstellingen op vlak van landschap en natuur te realiseren. “We gaan hen en hun talloze vrijwilligers niet in de steek laten. Gebiedscoalities zoals De Wijers, Bulskampveld, Kleine en Grote Nete… zijn ook zonder statuut van Vlaams Park van bijzonder grote meerwaarde en leveren prachtig werk”, troost Demir.

Meest gelezen