De helft meer vacatures in 2021 dan het jaar voordien: "Toont aantrekken van economie, maar er is ook een keerzijde"

In 2021 werden meer dan 360.000 vacatures gemeld bij VDAB. Dat is ongeveer de helft meer dan het jaar daarvoor. Het aantal vacatures stijgt in alle sectoren, maar het is opvallend dat de sterkste stijging te merken is bij sectoren die het in 2020 - door de start van de coronapandemie - erg moeilijk hadden. Een goed signaal, vindt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), want "Het toont dat die sector weer recht zijn gekrabbeld."

Met maar liefst 362.510 vacatures, werden dubbel zoveel jobmogelijkheden gemeld bij VDAB dan het jaar voordien. De maand december was zelfs een recordmaand met 58 procent meer vacatures dan in 2020. Het was de zesde recordmaand op een rij, en dat wil wat zeggen. 

"Het toont aan dat onze economie in 2021 enorm sterk aangetrokken heeft", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V)."Maar natuurlijk is er ook een keerzijde, want die vacatures raken heel moeilijk ingevuld. Dus er is heel veel werk aan de winkel voor VDAB en al haar partners. Onze arbeidsmarkt staat in brand. Het aantal mensen dat nodig is om alle jobs in te kunnen vullen is nog nooit zo hoog geweest." 

Onze arbeidsmarkt staat in brand

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk (CD&V)

Om aan dat probleem tegemoet te komen, moet woensdag in het Vlaams Parlement een nieuw "VDAB-decreet" goedgekeurd worden. "VDAB zal meer mogelijkheden krijgen om mensen snel te matchen aan vacatures. We gaan daarvoor ook meer gebruik maken van artificiële intelligentie", belooft minister Crevits. "Daarnaast gaan er ook actieve campagnes gevoerd worden naar werkgevers toe om hen ervan te overtuigen mensen aan te werven, ook al hebben ze niet meteen de competenties die ze vragen, en ze in een opleidingstraject te stoppen. Zo hopen we het aantal mensen dat werk zoekt toch te kunnen verminderen."

Heropleving na coronajaar 2020

Opvallend is dat sectoren als ontspanning, cultuur, sport, horeca en toerisme de grootste stijging kenden van het aantal vacatures. "Dat zijn natuurlijk net de sectoren die in 2020 heel hard getroffen werden door de coronacrisis", legt minister Crevits uit. "Dat heeft tot gevolg dat ze vorig jaar meer vacatures konden melden bij VDAB. Op zich is dat een goed signaal, want het toont aan dat die sectoren toch rechtgekrabbeld zijn."

Een andere opvallende vaststelling is dat er veel jobmogelijkheden bijgekomen zijn die helemaal geen diploma vereisen. "Het toont aan dat er tot op vandaag veel activiteit is op de arbeidsmarkt en dat er ook heel veel mensen zijn die de handen uit de mouwen kunnen steken, ook al zijn ze kortgeschoold", aldus Crevits. Ik denk bijvoorbeeld aan jobs in de bouw. Er wordt dezer dagen enorm veel gebouwd in Vlaanderen, dus dan heb je mensen nodig die letterlijk hun steentje kunnen bijdragen."

Meest gelezen