Zorgsector wil meer besmet personeel kunnen inzetten, Margot Cloet: "We moeten ons op alles voorbereiden"

Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra, zal de overheid vragen of ze bij groot personeelstekort meer besmette werknemers mogen inzetten. Nu mag dat alleen op covidafdelingen, maar gedelegeerd bestuurder, Margot Cloet, pleit ervoor om die uitzondering ook te verbreden naar andere afdelingen, "voor moest dat in het ergste geval nodig blijken". De universitaire ziekenhuizen van Brussel en Gent zijn alvast vragende partij.

"Op dit ogenblik zeggen de regels van Sciensano dat zorgmedewerkers die besmet zijn, maar geen symptomen hebben, enkel mogen werken op covidafdelingen. En dat uiteraard enkel wanneer er een personeelstekort is", verduidelijkt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro de huidige regels. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft dat vandaag ook bevestigd in het Vlaams Parlement. "Maar we moeten ons natuurlijk op alles voorbereiden", voegt Cloet daaraan toe. 

Ze zal daarom aan de Risk Assessment Group, de expertengroep die zich over deze regels buigt, vragen om een advies uit te brengen over het inzetten van besmet zorgpersoneel op andere afdelingen. "Voor moest dat in het ergste geval nodig blijken".

"We moeten die maatregel behouden voor het worst case scenario", zegt Margot Cloet in "Het journaal".

Videospeler inladen...

Op dit moment is het dus wel al mogelijk om besmet personeel in te zetten op covidafdelingen, maar daar geldt wel absolute voorzichtigheid. "Die mensen moeten zich optimaal beschermen, bijvoorbeeld met FFP2-maskers", benadrukt Cloet. "We vragen hen ook om het openbaar vervoer te vermijden en aparte ingangen tot de zorginstelling te gebruiken."

Ongerustheid bij de vakbond

De christelijke vakbond reageert kritisch op de "eenzijdige vraag" van Zorgnet-Icuro. "Tot nu toe konden werknemers die positief getest hadden op corona enkel ingezet worden op vrijwillige basis, en ook enkel op covidafdelingen. Het zou nu over een veel grotere groep werknemers gaan en ook die vrijwilligheid komt daardoor in het gedrang", verduidelijkt Olivier Remy van ACV Puls de ongerustheid. 

"Wanneer er meer besmet personeel rondloopt in ziekenhuizen en woonzorgcentra is het gezondheidsrisico ook groter, niet alleen voor patiënten of bewoners, maar ook voor collega's", gaat Remy verder. "Wij vragen dan ook zo snel mogelijk een overleg tussen de bevoegde ministers, de werkgevers en de vakbonden om dit verder uit te klaren."

UZ Brussel en UZ Gent zijn vragende partij

Marc Noppen, CEO van het universitair ziekenhuis van Brussel overweegt alvast om personeel dat besmet is met het coronavirus toch in te zetten. Dat heeft hij gisteren gezegd in Laat. 

Hans Kluge, de directeur van de wereldgezondheidsorganisatie, voorspelt dat tot de helft van de bevolking besmet kan raken in de komende zes weken. Als het zover komt, dan is het een optie om besmet personeel dat niet ziek is en geen symptomen heeft, toch te laten werken, zegt Noppen.

"98.6 procent van ons personeel heeft een boosterprik gekregen en heeft dus een extra beschermingslaag tegen de infecties die eraan komen", gaat Noppen verder. "Dat wil zeggen dat de mensen niet per se zwaar ziek zullen zijn na een besmetting. Zij zouden dus kunnen komen werken, mits de nodige bescherming, indien zij geen ziektesymptomen hebben."

"Het feit dat mensen zullen besmet geraken, betekent niet dat ze ook zullen uitvallen", Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Videospeler inladen...

Ook het UZ Gent wil besmet personeel dat niet ziek is inzetten, als dat de enige manier is om patienten nog de nodige zorg te geven. "Wij overwegen dat uiteraard enkel bij overmacht", verduidelijkt Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg van UZGent. "Voor een afdeling heb je acht verpleegkundigen, stel dat er daar vier of vijf van uitvallen, dan is het niet meer veilig om zo verder te werken."

Patiënten niet behandelen is veel gevaarlijker
Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg UZ Gent

"Het is beter voor de patiënten om verzorgd te worden door besmet personeel, dan door geen personeel", aldus Benoit. "Uiteraard houdt dat risico’s in en daarom kan je dat enkel doen bij overmacht. De meeste personeelsleden zijn ondertussen gevaccineerd, dus mits extra bescherming is dat volgens mij wel werkbaar. Patiënten niet behandelen is veel gevaarlijker.”

Ook private sector bereidt zich voor op personeelsuitval

Ook de private sector buigt zich op dit moment over de vraag hoe ze zich kan voorbereiden op de enorme personeelsuitval die er dreigt aan te komen. De Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners, zat daarover gisteravond samen. 

“Als de economie stilvalt heeft dat ook enorme gevolgen voor de gezondheidszorg”, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO. "We moeten voorbereid zijn op het ergste en ook het wettelijk arsenaal moet daarvoor klaar zijn. Je mag niet wachten met de voorbereidingen tot het te laat is.”

Beluister hier het volledige gesprek met Pieter Timmermans in "De ochtend" op Radio 1:

 De situatie op de werkvloer is natuurlijk volledig anders dan in de gezondheidszorg, dat beseft Timmermans ook. “In de zorgsector en zeker op de covidafdeling is men het gewoon om van kop tot teen ingepakt te zijn, en dat is ook een goed afgebakende omgeving met zelfs quarantainemaatregelen per individu. "

"In de private sector, waar bijna 3 miljoen mensen actief zijn, ligt dat moeilijker", stelt Timmermans. "Je kan niet iedereen zomaar voorzien van een gezichtsscherm en een mondmasker en zo op pad sturen.”

Een algemene regel om asymptomatische besmette werknemers aan het werk te houden, ligt op dit moment dus niet op tafel van de Groep van Tien, maar voor mensen die hun job helemaal alleen uitvoeren zou dat eventueel wel bespreekbaar kunnen zijn. “Dat moeten we nog eens goed bespreken", besluit Timmermans voorzichtig.

Meest gelezen