(c) Mechelen

Eenrichtingsverkeer op de stadsring in Mechelen: wat zijn de voordelen? En welke andere Vlaamse steden hebben plannen?

De stad Mechelen gaat de ring rond haar centrum, de Vesten, volledig vernieuwen. Auto's zullen er alleen nog in één richting kunnen rijden. Er komen brede fiets- en voetpaden en een aparte busstrook. Kan dat ook in andere steden? En zo ja, zijn daar al plannen voor? 

Om meer ruimte te geven aan de actieve weggebruiker zullen auto’s in Mechelen vanaf augustus van dit jaar al in één richting over de stadsring moeten, over de buitenste rijstroken. Dat betekent dat je met de auto alleen in tegenwijzerzin rond het centrum kan rijden.

Automobilisten die bijvoorbeeld vanuit Putte of Heist-op-den-Berg via de N15 naar Mechelen rijden en bij Nekkerspoel de ring bereiken, moeten dan verplicht rechtsaf. Ook als je bijvoorbeeld naar het Kardinaal Mercierplein wil, even verderop.

De nieuwe tunnel bij Nekkerspoel van de N15 naar de E19 die in april open gaat (c) Mechelen

Daar is een reden voor. Het gewest en de stad kunnen op die manier de helft van de rijstroken (in wijzerzin) opbreken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt, komen er fietspaden in beide richtingen en een busbaan. Ook voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte wordt gebruikt om meer groen en sport- en ontmoetingsplekken te creëren. 

Steeds meer mensen wonen in de stad en zij willen minder auto’s

Er is nog een ander voordeel: de vier (en soms méér) rijstroken per rijrichting op de huidige ring in Mechelen vormen vandaag een onaangename en luidruchtige barrière tussen de wijken buiten de vesten en deze in het centrum. Haal je twee van de vier rijstroken weg en organiseer je een grondige herinrichting van de ring dan wordt het een stuk fijner om in de buurt van de ring te wonen en om die te voet en met de fiets over te steken. Het kan zelfs de sociale cohesie tussen de wijken aan beide kanten van de ring verbeteren, al is de bevestiging van die hypothese vooral voer voor planologen en sociologen.

Ze zijn moeilijk te herkennen maar deze ministers en schepenen poseren trots op hun plan voor Mechelen

Veel steden dringen momenteel het autoverkeer terug om de stad terug te geven aan de bewoners. Dat is niet toevallig. Wonen in de stad is weer helemaal in. Steden trekken jongeren aan die daar na hun studies méér dan vroeger langer blijven wonen. 

Er is een demografie van jongeren die na de komst van kinderen niet langer de stad uit trekken maar er bewust blijven wonen. En er is een remigratie bezig van babyboomers die in de vorige eeuw bungalows en villa’s in het buitengebied bouwden en vandaag door de nabijheid van diensten in de stad terugkeren naar de centrumsteden.

Waarom het in Mechelen kan

Mechelen kan momenteel doen wat andere steden nog niet kunnen. Je kan dat niet los zien van het feit dat Bart Somers, titelvoerend burgemeester van Mechelen, ook viceminister-president is in de Vlaamse regering. Vanuit die positie kan hij veel geld naar zijn regio brengen. Zo werd twee jaar geleden de R6, de grote noordelijke ring van Mechelen, voltooid. In april van 2022 zal de zuidelijke ring rond Mechelen klaar zijn. Dat is de verbinding van Nekkerspoel via een tunnel rechtstreeks naar de E19 in Mechelen-Zuid. En er ligt zelfs nog een westelijke ring parallel aan de E19 op de tekentafel.

Dit is het masterplan van Somers om zijn stad nog aantrekkelijker te maken

Zo haal je veel doorgaand verkeer van de Voorkempen met bestemming E19 weg van het centrum en dan ontstaan de voorwaarden om de stadsring van Mechelen een meer lokaal karakter te geven. Dat is het masterplan van Somers om zijn stad nog aantrekkelijker te maken. 

Hoe zit het in Hasselt, Gent, Brugge, Leuven en Kortrijk?

Een ander voordeel dat Mechelen heeft, is dat de stadsring niet te lang is, nog geen 5 kilometer. Voer je eenrichtingsverkeer in, dan is de omrijfactor voor automobilisten redelijk beperkt terwijl de doorgang voor het openbaar vervoer en fietsers net makkelijker wordt.

Voor alle duidelijkheid: op de kleine ring rond het historische centrum van Hasselt geldt al jaren éénrichtingsverkeer (R70) maar de schaal van die ring is een heel stuk kleiner dan deze van Mechelen. Hasselt heeft ook al lang een grotere ring (R71) die het doorgaande verkeer rond de stad afwikkelt.

In een grotere stad zoals Gent, waar de stadsring méér dan 10 kilometer lang is, is éénrichtingsverkeer al een stuk moeilijker. Toch zal het deel van de Gentse stadsring tussen de Muide en de Dampoort op termijn verkeersluwer worden door de aanleg van de Verapazbrug.

En hoe zit dat in andere, iets kleinere steden? Daar zijn toch al denkoefeningen bezig.

Mercedes Van Volcem, schepen in Brugge

Brugge heeft een stadsring die net zoals die van Mechelen gebouwd is op de voormalige stadsvesten, maar hij is een stuk langer. “Die ring eenrichting maken is echt geen optie,” zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD), “We werken wel verder aan de zogenoemde Brugse “Ramblas”. Dat is een project voor de ondertunneling van de Hoefijzerlaan, een deel van de expresweg tussen de N31 vanuit Zeebrugge en de bestaande tunnel onder het Zand aan het station.” In 2024 zou het onderzoek over die ondertunneling starten.

David Dessers, schepen in Leuven

De Leuvense schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) zegt: “In het verleden is er al voor de Leuvense ring onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor eenrichtingsverkeer, maar dat bleek geen interessante piste. Qua schaal zijn de stadsringen min of meer gelijk, maar niet qua aantal gebruikers van openbaar vervoer. Leuven heeft er 10 keer meer dan Mechelen. Wel wordt er momenteel nagedacht over het inperken van het aantal rijstroken op de ring. Bijvoorbeeld aan de Tervuursevest.”

Kortrijks schepen Axel Weydts

De Kortrijkse schepen van mobiliteit Alex Weydts (Vooruit) stelt dat er vandaag gewerkt wordt aan een nieuw mobiliteitsplan. Het uitgangspunt is minder doorgaand verkeer in de stad. Over mogelijke plannen met de kleine stadsring (R36) kan hij nog niets zeggen maar hij benadrukt wel dat er over een eventuele herinrichting of herbestemming gesprekken bezig zijn met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de weg.

Hajo Beeckman: "Je kan dit niet in elke stad toepassen"

Videospeler inladen...

Meest gelezen